organizace

DŮLEŽITÉ INFORMACE - 9. 6. 2021

Informace školní družiny

Od nového školního roku dojde k novému způsobu úplaty za školní družinu , a to ve 3 splátkách:

za září – prosinec - 800 Kč (do 30. 9. 2021)

TEMATICKÝ PLÁN AKCÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – 2020/2021

                            

Tematické okruhy: 1. Jsme jedna rodina – školní družina  - září

                                    úklid hřiště

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Školní družina

 

Motto: „Základním principem práce ve školní družině – je hra a zážitek.“

 

Provoz:    6,15 – 7,30 a 11,30 – 16,15 hod.

 

Syndikovat obsah