Ze života družiny

SPORTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ANEB „POSKOKEM DO PRÁZDNIN“

 

V týdnu od 1. do 5. června 2015 probíhaly ve školní družině koloběžkové závody a mohly se zúčastnit děti všech oddělení. Každý si zajel určenou trasu, projel slalom a byl v cíli… i tak se dali poznat podle naměřeného času mistři…

1.místo si vybojovali:

z 1. oddělení: Erik O.                 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ODKAZ NA VIDEO

Divadelní představení

V měsíci květnu proběhlo již páté setkání dětí druhého oddělení ŠD s klimkovickými seniory.

Děti si pro seniory připravily divadelní představení Karkulka a krokodýl.

VYCHÁZKA K PAMÁTNÍKU, 30. 5. 2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 první oddělení školní družiny bylo na vycházce u myslivny. Před pár dny tam byl totiž odhalen nový památník letci Staškovi, který zahynul při osvobozování našeho města. Děti měly cestou tam plno otázek, ale u památníku ještě více… Byly tak zvědavé, že by byly ochotné hledat, jestli tam ještě něco po letadle nenajdou!

VYCHÁZKA K PLATANU, 29. 5. 2015

Ve středu 29. dubna 2015 se celá školní družina připojila k projektu o „Strom roku 2015“ a byla se podívat na našeho kandidáta – velký platan u zámku.

http://www.zsklimkovice.cz/sites/default/files/03%20.JPG

DEN ZEMĚ, 23. 4. 2015

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 školní družina slavila Den Země. Děti už tento svátek znají, i letos  jsme si nejprve povídali, co je při chování lidí na Zemi správné a co ne. Po celý rok například třídíme odpad a o přírodě si povídáme snad každý týden. Vždyť se venku pořád něco děje – kvete, zpívá, mění se počasí…

VYNÁŠENÍ MORANY 2015

Ve čtvrtek 19. března 2015 –  trošku s předstihem – se školní družina vydala „ukončit“ zimu.

Druhé oddělení vyrobilo krásnou Moranu a každé oddělení si pro ni připravilo

písničku na rozloučenou. S dětmi jsme si už týden v družině povídali o lidových zvycích, které v minulosti lidé dodržovali s příchodem jara a nyní se je snaží obnovovat…

MAŠKARNÍ REJ - 5. března 2015

Ve čtvrtek 5. března 2015 se v družině odpoledne konal tradiční „Maškarní rej“.

Děti o připravované akci věděli už asi měsíc, a tak se už dopředu těšily a chystaly si své originální masky.

A konečně to přišlo! Ve vyzdobené jídelně jsme tančili, soutěžili a nechybělo ani bohaté občerstvení, například i bábovky od hodných maminek…

Školní družina v Domě s pečovatelskou službou

Od října 2014 připravovalo 2. oddělení školní družiny pod vedením vychovatelky Romany Matějové projekt „ Sbližování generací“, jehož náplní je seznámit žáky s životem seniorů. Cílem projektu je posílit emoční stránku dětí a současně i sociální cítění se starší generací, ale také umět rozdávat radost a naučit se vidět svět okolo nás.

VYCHÁZKA KE KRMELCI, 27. 1. 2015

Jako každoročně i letos jsme si vyšli do lesa, abychom zvířátkům donesli něco dobrého na zub. V družině jsme si povídali, jak můžeme zvířátkům a ptáčkům v zimě pomoci, vyplňovali jsme různé pracovní listy a omalovánky, ukazovali jsme si stopy zvířat.

Školní družina na výstavě betlémů

Školní družina na výstavě betlémů

 

Už v září se naše školní družina zapojila do projektu „Betlémy bez hranic“, který byl součástí evropského projektu zážitkového vzdělávání.

Syndikovat obsah