Ze života družiny

Projekt „Ptáci – Jaro ožívá“ v 5. oddělení školní družiny

     Od poloviny března probíhal v 5. oddělení školní družiny projekt „Ptáci – Jaro ožívá“.

     Cílem projektu bylo zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu ptáků a také zvýšit povědomí o aktivitách, které škola v této oblasti vyvíjí (např. jsme Rorýsí školou).

MORANA 2019

Vynášení Morany

ROSTLINNÁ MLÉKA

V rámci celoročního projektu „Pohyb a výživa“ jsme s dětmi v družině v týdnu od 11. do 15.3. vyráběli a ochutnávali rostlinné nápoje. Děti se dozvěděly, z čeho všeho se tyto náhražky mléka dají vyrobit, proč pro nás mohou být prospěšné a následně mohly kokosové, makové a ovesné „mléko“ i ochutnat.

DEN VODY - 3. a 4. ODDĚLENÍ

Světový den vody

Na celém světě je 22. březen vyhlášen jako „Světový den vody“. Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. V tento den si také připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají vody nedostatek a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ

Jako každý rok v období masopustu si čas strávený ve školní družině zpestřujeme maškarním odpolednem. Protože nás je opravdu hodně, v každém oddělení probíhá tento den jindy a také jiným způsobem… prostě tak, jak si to paní vychovatelky pro děti vymyslí a připraví.

VYCHÁZKY DO LESA

Jedna z  pravidelných každoročních vycházek školní družiny je i vycházka ke krmelci. V lednu se vydalo na vycházku do zasněženého lesa 2. a 4. oddělení, s cílem navštívit krmelec a přilepšit lesním zvířátkům v tomto zimním období. Děti si předem řekli, co je vhodné lesní zvěři dávat a co ne.

MDŽ v družině

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen, připadá každoročně na 8. března a je připomínkou mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Tento svátek je od roku 1975 oficiálně uznán Organizací spojených národů.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - ZIMA

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - NAMALUJ, CO TI CHUTNÁ

V týdnu od 14. – 18.1 se žáci 3., 4. a 5. oddělení zúčastnili výtvarné soutěže pořádané jedním obchodním řetězcem na téma „Namaluj co ti chutná“. Pro děti to byla veliká výzva, hlavní cena je totiž velmi lákavá a děti mohou vyhrát víkend s rodinou v aquaparku.

ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ

Lednová sněhová nadílka byla velmi štědrá a umožnila dětem ze školní družiny prožít každý den venku. Sněhu napadlo opravdu spoustu a tak jsme stavěli sněhuláky, tvořili sněhové koule a jezdili na bobech.

Syndikovat obsah