Ze života družiny

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ

Jako každý rok v období masopustu si čas strávený ve školní družině zpestřujeme maškarním odpolednem. Protože nás je opravdu hodně, v každém oddělení probíhá tento den jindy a také jiným způsobem… prostě tak, jak si to paní vychovatelky pro děti vymyslí a připraví.

VYCHÁZKY DO LESA

Jedna z  pravidelných každoročních vycházek školní družiny je i vycházka ke krmelci. V lednu se vydalo na vycházku do zasněženého lesa 2. a 4. oddělení, s cílem navštívit krmelec a přilepšit lesním zvířátkům v tomto zimním období. Děti si předem řekli, co je vhodné lesní zvěři dávat a co ne.

MDŽ v družině

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen, připadá každoročně na 8. března a je připomínkou mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Tento svátek je od roku 1975 oficiálně uznán Organizací spojených národů.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - ZIMA

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - NAMALUJ, CO TI CHUTNÁ

V týdnu od 14. – 18.1 se žáci 3., 4. a 5. oddělení zúčastnili výtvarné soutěže pořádané jedním obchodním řetězcem na téma „Namaluj co ti chutná“. Pro děti to byla veliká výzva, hlavní cena je totiž velmi lákavá a děti mohou vyhrát víkend s rodinou v aquaparku.

ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ

Lednová sněhová nadílka byla velmi štědrá a umožnila dětem ze školní družiny prožít každý den venku. Sněhu napadlo opravdu spoustu a tak jsme stavěli sněhuláky, tvořili sněhové koule a jezdili na bobech.

PŘÍPRAVA NA MIKULÁŠE

Školní družina se koncem listopadu připravovala na blížící se týden, ve kterém budou roznášet nadílku „Mikuláš, anděl a čert“.

Druhé a čtvrté oddělení připravilo čertovskou výzdobu vchodu do budovy školy. Děti vyrobily Mikuláše a anděly a společně s vychovatelkami umístily „hodného čerta“ ke vchodu.

REKORD

Všechna oddělení školní družiny, mezi sebou soutěží o vytvoření rekordu ve stanovených disciplínách, které si děti vyberou. Děti soutěží mezi sebou v jednotlivých odděleních,
nebo se snaží překonat rekordy oddělení jiných.

Čtvrtému oddělení se podařilo zapsat se do „Knihy rekordů školní družiny“ v pátek 23. 11. 2018 a to ve stavění věže z dřevěných kostek. Věž měřila 243 cm.

SOUTĚŽ O NEJDELŠÍ ŘETĚZ

  Týden před Mikulášem se všechna oddělení školní družiny utkala v soutěži o nejdelší papírový řetěz. Od pondělí do čtvrtka žáci neúnavně stříhali a lepili barevné papírové proužky. Taktéž chodili na výzvědy, aby zjistili, jak jsou na tom v ostatních odděleních.

AKTIVITY 1. ODDĚLENÍ

V měsíci říjnu a listopadu jsme s dětmi sbírali přírodniny a z nich jsme pak mohli vyrábět panáčky z kaštanů a žaludů. Jindy jsme zase sbírali listy a zdobili krásné Podzimáčky z dýní.

Syndikovat obsah