Ze života družiny

PODZIMNÍ DÍLNIČKY v 1. oddělení

 

Jako každoročně si ve školní družině děti na podzim nasbíraly přírodniny na ozdobu malých „Podzimáčků“ – listy, větvičky, šípky, šišky, prostě všechno, co jsme ještě venku nebo na zahradách našli…

Letos jsme si nazdobili dýně a pochlubili jsme si jimi na výstavce u vchodu do školy.  Všem dětem se moc povedly.

Zapsala: Lenka Buroňová

HALLOWEEN V DRUŽINĚ, říjen 2017

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých. I když se Halloween slaví převážně v anglicky mluvících zemích, i u nás se stává stále více oblíbeným svátkem hlavně u dětí.

KOUZELNÁ SLOVÍČKA

Děti ze čtvrtého oddělení se mimo jiné aktivity, kterých má každé oddělení pestrou škálu, věnovaly týden projektu „Kouzelná slovíčka“, který si samy vybraly.

Během týdne se seznámily s tím, co to vlastně ta kouzelná slovíčka jsou, co znamenají,
kdy je správně použít a hlavně, jaký význam mají a co všechno dokážou.

DRAKIÁDA 2017

V měsíci říjnu proběhla tradiční „Drakiáda“, na kterou se každoročně děti velice těší. Počasí nám dlouhodobě příliš nepřálo, přesto se jí zúčastnily děti v hojném počtu.

Soutěžilo se mimo jiné i o nejvýš vzlétnutého draka a o nejdelší dobu vzletu. Všichni zúčastnění byli odměněni a tři nejlepší z každého oddělení byli navíc oceněni diplomy.

NOVINY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Po letních prázdninách čekalo na děti překvapení v podobě nového herního prvku na školním hřišti.

Barevná lanová pyramida má širší využití. Plní funkci zábavnou a přitom pomáhá rozvíjet hrubou motoriku dětí.

Tento prvek, stejně jako všechny ostatní, je velmi oblíbený u všech dětí navštěvujících školní družinu.

ZÁVĚREČNÝ DRUŽINOVÝ VÝLET, 26. 6. 2017

V pondělí 26. června 2017 odpoledne se konal už druhým rokem výlet na rozloučenou. Počasí nám přálo, sluníčko se chvilkami schovávalo v mracích, asi aby nám nebylo horko a vyrazili jsme. Všech pět oddělení školní družiny se svými vychovatelkami se vydalo nejdříve k památné lípě, „opavskou“ cestou do lázní a po výborné zmrzlině do lesoparku.

TRIČKA - 5. oddělení

Děti pátého oddělení si na závěr školního roku a někteří na rozloučenou se školní družinou vyrobily svá vlastnoručně zdobená trička. Moc se jim povedla a ráda se jimi pochlubila…

Zapsala: Mgr. Jana Langrová

02

KRESBY PRO ZÁMECKOU LITERÁRNÍ NOC, 23.6.2017

Děti školní družiny byly jako každoročně vyzvány k malování obrázků k výzdobě zámeckého schodiště pro akci Zámecká literární noc. Letos bylo téma muzikanti, hudebníci, dixielandové skupiny, hudební nástroje. Děti se práce pěkně zhostily a byly za odměnu pozvány paní knihovnicí opět na divadélko do zámku. Studio bez kliky dětem v pátek 23.

KULIČKIÁDA, 16. 5. 2017

V úterý 16. května 2017 uspořádal Spolek rodičů a přátel školy pro děti 1. stupně a školní družinu každoroční a dětmi velmi oblíbenou akci. Děti hledaly v trávě kuličky a dostávaly za ně sladkou odměnu…

Děkujeme maminkám p. Postavové a Rykalové za všechny děti a těšíme se za rok zase znovu!

Lenka Buroňová

05

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, 11. 5. 2017

Každý rok v dubnu děti ze školní družiny slaví „Den Země“tím, že malují na chodník u školy. Letos nám počasí bohužel nepřálo, takže jsme malování museli odložit až na čtvrtek 11. května 2017. Počasí bylo přímo nádherné, sluníčko po dlouhé době opět svítilo a děti se mohly s nadšením pustit do svých kreseb. Zapojilo se všech pět oddělení, téma si každý zvolil sám.

Syndikovat obsah