Ze života družiny

VÁNOCE V DRUŽINĚ

Jako každoročně i děti ve školní družině dostaly na Vánoce nové hry, hračky, stavebnice…

V každém oddělení proto hned po vánočních prázdninách bylo jedno netradiční odpoledne…

Zapsala: Lenka Buroňová

1904

PIŠLÍCI V KNIHOVNĚ

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Klimkovice city 2117?

Klimkovice city 2117?

Tak se jmenuje výtvarná soutěž, kterou pořádá město Klimkovice.

SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ, 1.11.2017

Dne 1. listopadu 2017 se děti z 5. oddělení školní družiny setkaly se spisovatelkou Petrou Braunovou. Vyslechly si povídání o její nové knize DŮM DOKTORA FIŠERA. Příběh pojednává o podivínovi, doktoru přírodních věd Fišerovi. Ve své laboratoři v domě obehnaném plotem s ostnatým drátem bádá nad choulostivým problémem: klonováním.

PODZIMNÍ DÍLNIČKY v 1. oddělení

 

Jako každoročně si ve školní družině děti na podzim nasbíraly přírodniny na ozdobu malých „Podzimáčků“ – listy, větvičky, šípky, šišky, prostě všechno, co jsme ještě venku nebo na zahradách našli…

Letos jsme si nazdobili dýně a pochlubili jsme si jimi na výstavce u vchodu do školy.  Všem dětem se moc povedly.

Zapsala: Lenka Buroňová

HALLOWEEN V DRUŽINĚ, říjen 2017

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých. I když se Halloween slaví převážně v anglicky mluvících zemích, i u nás se stává stále více oblíbeným svátkem hlavně u dětí.

KOUZELNÁ SLOVÍČKA

Děti ze čtvrtého oddělení se mimo jiné aktivity, kterých má každé oddělení pestrou škálu, věnovaly týden projektu „Kouzelná slovíčka“, který si samy vybraly.

Během týdne se seznámily s tím, co to vlastně ta kouzelná slovíčka jsou, co znamenají,
kdy je správně použít a hlavně, jaký význam mají a co všechno dokážou.

DRAKIÁDA 2017

V měsíci říjnu proběhla tradiční „Drakiáda“, na kterou se každoročně děti velice těší. Počasí nám dlouhodobě příliš nepřálo, přesto se jí zúčastnily děti v hojném počtu.

Soutěžilo se mimo jiné i o nejvýš vzlétnutého draka a o nejdelší dobu vzletu. Všichni zúčastnění byli odměněni a tři nejlepší z každého oddělení byli navíc oceněni diplomy.

NOVINY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Po letních prázdninách čekalo na děti překvapení v podobě nového herního prvku na školním hřišti.

Barevná lanová pyramida má širší využití. Plní funkci zábavnou a přitom pomáhá rozvíjet hrubou motoriku dětí.

Tento prvek, stejně jako všechny ostatní, je velmi oblíbený u všech dětí navštěvujících školní družinu.

ZÁVĚREČNÝ DRUŽINOVÝ VÝLET, 26. 6. 2017

V pondělí 26. června 2017 odpoledne se konal už druhým rokem výlet na rozloučenou. Počasí nám přálo, sluníčko se chvilkami schovávalo v mracích, asi aby nám nebylo horko a vyrazili jsme. Všech pět oddělení školní družiny se svými vychovatelkami se vydalo nejdříve k památné lípě, „opavskou“ cestou do lázní a po výborné zmrzlině do lesoparku.

Syndikovat obsah