Ze života družiny

TRIČKA - 5. oddělení

Děti pátého oddělení si na závěr školního roku a někteří na rozloučenou se školní družinou vyrobily svá vlastnoručně zdobená trička. Moc se jim povedla a ráda se jimi pochlubila…

Zapsala: Mgr. Jana Langrová

02

KRESBY PRO ZÁMECKOU LITERÁRNÍ NOC, 23.6.2017

Děti školní družiny byly jako každoročně vyzvány k malování obrázků k výzdobě zámeckého schodiště pro akci Zámecká literární noc. Letos bylo téma muzikanti, hudebníci, dixielandové skupiny, hudební nástroje. Děti se práce pěkně zhostily a byly za odměnu pozvány paní knihovnicí opět na divadélko do zámku. Studio bez kliky dětem v pátek 23.

KULIČKIÁDA, 16. 5. 2017

V úterý 16. května 2017 uspořádal Spolek rodičů a přátel školy pro děti 1. stupně a školní družinu každoroční a dětmi velmi oblíbenou akci. Děti hledaly v trávě kuličky a dostávaly za ně sladkou odměnu…

Děkujeme maminkám p. Postavové a Rykalové za všechny děti a těšíme se za rok zase znovu!

Lenka Buroňová

05

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, 11. 5. 2017

Každý rok v dubnu děti ze školní družiny slaví „Den Země“tím, že malují na chodník u školy. Letos nám počasí bohužel nepřálo, takže jsme malování museli odložit až na čtvrtek 11. května 2017. Počasí bylo přímo nádherné, sluníčko po dlouhé době opět svítilo a děti se mohly s nadšením pustit do svých kreseb. Zapojilo se všech pět oddělení, téma si každý zvolil sám.

MALÝ OCHRÁNCE PŘÍRODY, 10. 5. 2017

Ve středu 10. května 2017 jsme si s dětmi ve 3. oddělení udělali projektový den  „Malý ochranář přírody“. Děti plnily různé úkoly, povídali jsme si o tom, jak člověk škodí přírodě, a naopak, jak ji může chránit. Na závěr našeho dne, jsme se byli podívat v přírodopisném kabinetě na různé druhy vycpaných zvířat a ptáků. Myslím si, že se dětem líbilo, a že se něčemu novému naučily.

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

V prvním květnovém týdnu začaly děti vyrábět a tvořit ve všech odděleních přáníčka a dárečky pro svoje maminky. Děti se s velkým nadšením pustily do práce a velmi se jim dařilo.

Každé oddělení mělo své nápady a výsledky byly skutečně originální. Radost ze svých výtvorů neměly jen děti, ale věříme, že vykouzlí úsměv na tváři nejedné maminky.

MLADÝ OCHRÁNCE PŘÍRODY

Ve čtvrtém oddělení školní družiny proběhla soutěž „Mladý ochránce přírody.“

Soutěže se zúčastnila většina dětí. Soutěžily mezi sebou ve znalostech nejen o přírodě, ale také jak ji ochránit pro příští generace. Mimo jiné se děti dozvěděly, jak se nazývá CHKO, ve které většina z nás žije.

JAK SE TVOŘÍ KOMIKSY?

Komiks je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších žánrů dneška. Jeho tvorba vyžaduje nejen výtvarný talent, ale hlavně smysl pro humor a velkou představivost.

Právě možnost poznat, jak se takový komiks tvoří a co vše to obnáší, měly možnost děti, které navštěvují školní družinu.

VYCHÁZKA KE STUDÁNCE

Začátkem měsíce dubna, dokonce na den přesně jako vloni -  jsme si užili krásné odpoledne v lese. „Naši“ studánku Pod chmelníkem jsme chtěli po zimě opět vidět a zkontrolovat. Studánku známe už ve všech ročních obdobích, na jaře nás k ní vede omamná vůně medvědího česneku. Už proto víme, proč se jí také říká „medvědí“  studánka.

VYNÁŠENÍ MORANY, 21.3.2017

Na úterý 21. března 2017 se děti několik dní těšily. Nejstarší, páté oddělení vyrobilo Moranu – paní Zimu, a děti už předem věděly, že je třeba přivítat JARO. Jako vloni jsme si vyšli k potoku Rakovci a počasí nám přálo. Každé oddělení si připravilo jarní písničku nebo říkadlo, kterým se zima odežene a jaro přivítá. Moranu jsme spálili a popel putoval do moře.

Syndikovat obsah