Ze života družiny

MALÝ OCHRÁNCE PŘÍRODY, 10. 5. 2017

Ve středu 10. května 2017 jsme si s dětmi ve 3. oddělení udělali projektový den  „Malý ochranář přírody“. Děti plnily různé úkoly, povídali jsme si o tom, jak člověk škodí přírodě, a naopak, jak ji může chránit. Na závěr našeho dne, jsme se byli podívat v přírodopisném kabinetě na různé druhy vycpaných zvířat a ptáků. Myslím si, že se dětem líbilo, a že se něčemu novému naučily.

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

V prvním květnovém týdnu začaly děti vyrábět a tvořit ve všech odděleních přáníčka a dárečky pro svoje maminky. Děti se s velkým nadšením pustily do práce a velmi se jim dařilo.

Každé oddělení mělo své nápady a výsledky byly skutečně originální. Radost ze svých výtvorů neměly jen děti, ale věříme, že vykouzlí úsměv na tváři nejedné maminky.

MLADÝ OCHRÁNCE PŘÍRODY

Ve čtvrtém oddělení školní družiny proběhla soutěž „Mladý ochránce přírody.“

Soutěže se zúčastnila většina dětí. Soutěžily mezi sebou ve znalostech nejen o přírodě, ale také jak ji ochránit pro příští generace. Mimo jiné se děti dozvěděly, jak se nazývá CHKO, ve které většina z nás žije.

JAK SE TVOŘÍ KOMIKSY?

Komiks je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších žánrů dneška. Jeho tvorba vyžaduje nejen výtvarný talent, ale hlavně smysl pro humor a velkou představivost.

Právě možnost poznat, jak se takový komiks tvoří a co vše to obnáší, měly možnost děti, které navštěvují školní družinu.

VYCHÁZKA KE STUDÁNCE

Začátkem měsíce dubna, dokonce na den přesně jako vloni -  jsme si užili krásné odpoledne v lese. „Naši“ studánku Pod chmelníkem jsme chtěli po zimě opět vidět a zkontrolovat. Studánku známe už ve všech ročních obdobích, na jaře nás k ní vede omamná vůně medvědího česneku. Už proto víme, proč se jí také říká „medvědí“  studánka.

VYNÁŠENÍ MORANY, 21.3.2017

Na úterý 21. března 2017 se děti několik dní těšily. Nejstarší, páté oddělení vyrobilo Moranu – paní Zimu, a děti už předem věděly, že je třeba přivítat JARO. Jako vloni jsme si vyšli k potoku Rakovci a počasí nám přálo. Každé oddělení si připravilo jarní písničku nebo říkadlo, kterým se zima odežene a jaro přivítá. Moranu jsme spálili a popel putoval do moře.

DINOSAUŘÍ TÝDEN

První oddělení školní družiny se v posledním únorovém týdnu zaměřilo na „dinosaury“ a byl z toho celý týdenní projekt. V pondělí si děti vybarvily pracovní list s dinosaury, aby poznaly tvary a proporce těchto obrů. V úterý už si podle vlastní fantazie troufly na kresbu samy a kdo ne, pomohla mu velká šablona stegosaura nebo brontosaura.

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ, 14.3.2017

V úterý  14. března 2017 se děti ve školní družině po obědě převlékly do svých masek a strávily jiné odpoledne než obvykle. Každá z vychovatelek si pro děti připravila svůj program a děti se u ní vystřídaly jako „škatulata“. Takže každý během odpoledne trávil chvilku tancem, soutěžemi, zpěvem, hrami, přehlídkou masek…občerstvením…

VYCHÁZKA KE KRMELCI

I letos se děti školní družiny vydaly nakrmit zvířátka ke krmelci. Nejprve jsme si povídali, co zvířátkům patří a co ne, vyplňovali různé pracovní listy, poznávali stopy zvěře, nosili pamlsky do družiny… a když bylo vhodné počasí, tak jsme vyrazili. Chodíme „hlubokou cestou“ do lesa směrem k Mexiku, přístřešek pro zvěř jsme i letos našli a zvířecí kamarády „pohostili“.

Lenka Buroňová

ZIMNÍ MALOVÁNÍ

V měsíci lednu se všechna oddělení školní družiny zapojila do výtvarné soutěže "ZIMA". Toto téma bylo volné a děti  pomocí své fantazie vytvářely obrázky z prostředí přírody, ale  čerpaly také z pohádek se zimní tématikou.

Syndikovat obsah