Ze života družiny

DRUŽINA A KAREL IV.

I ve školní družině se k výročí 700 let od narození Karla IV. děti celý půlrok dozvídaly zajímavosti o středověku. Přečetli jsme si nejprve knihu „Po stopách Karla IV.“ a děti tato knížka velmi zaujala. Něco nového se dozvídaly děti i ve školním vyučování nebo v besedách v  knihovně, a tak jsme si dělali postupně obrázek té doby. Mnoho dětí vidělo i nový film v televizi a mohlo nám vyprávět.

VĚDOMOSTMI K POKLADU

Dne 2. května 2016 proběhlo na školním hřišti velké hledání pokladu, pomocí svých vědomostí.
Toto pěkné odpoledne, které si užily děti ze všech oddělení, připravily děti ze 4. oddělení ŠD, včetně celé organizace soutěže. Pod vedením paní vychovatelky Romany, sestavily děti otázky, připravily stanoviště a vymyslely indicie vedoucí vítězná družstva k pokladu.

KNIŽNÍ HRDINOVÉ MEZI NÁMI

 

Knihovna v Klimkovicích oslovila naši školní družinu a vznikl další povedený projekt!

Jak využít a recyklovat vyřazené knihy? Vytvořit výstavku „Knižní hrdinové mezi námi“!

Obrázky hrdinů dětských knih nakreslily děti ze všech čtyř oddělení a velmi se jim povedly.

Běžte s podívat do knihovny!

Zapsala: Lenka Buroňová

DEN ZEMĚ, 21.4.2016

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se v naší škole konal projektový den „Ukliďme si svět…

Ukliďme si Česko“.

Děti se už dopoledne podle svých schopností věnovaly úklidu našeho města, okolí školy, nebo navštívily Technické služby… a odpoledne pokračovalo v družině jako každý rok soutěží v kresbě na chodník.

AUTORSKÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ, 14.4.2016

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 první a druhé oddělení školní družiny přijalo pozvání do knihovny.

Proběhlo zde autorské čtení Marka Šolmese Srazila a jeho představení knihy „Pohádky do postýlky“.

Bylo určeno pro menší děti a jeho autor – spisovatel, učitel mateřské školy, hudebník a herec

JARNÍ VYCHÁZKA KE STUDÁNCE

Začátkem měsíce dubna jsme si užili krásné odpoledne v lese. „Naši“ studánku Pod chmelníkem

už jsme navštívili na podzim zasypanou listím, v zimě zahalenou sněhem a nyní nás k ní dovedla  omamná vůně medvědího česneku. Už proto víme, proč se jí také říká „medvědí „ studánka.

VYNÁŠENÍ MORANY, 21.3.2016

Všechna oddělení školní družiny přivítala jaro 21. 3. 2016 odpoledne, kousek za školou, vynesením a upálením Morany. Moranu jsme zahnali jarními písničkami a básničkami. Zapálení se Morana chvíli bránila, dýmila a nechtěla hořet, ale děti zpívaly a volaly ať hoří, až nakonec vzplála a uhořela.

VELIKONOCE V DRUŽINĚ

V tomto měsíci slavíme Velikonoce a jak už to bývá, zdobí se v jejich duchu celá škola. Letos se všechna oddělení školní družiny zapojily také do výzdoby školy. Děti výroba dekorací velmi bavila a odměnou jim bylo třetí místo ve školní soutěži o nejpěknější výzdobu.

Všem společně s dětmi přejeme krásné prožití Velikonoc.

Bc. Romana Matějová

 

SOUTĚŽE V DRUŽINĚ, březen 2016

Na začátku měsíce března, se družina zapojila do dvou výtvarných soutěží. Tou první byla okresní soutěž "Práce hasiče".

Druhou výtvarnou soutěž, vyhlásilo ministerstvo zemědělství pro celou republiku a jednalo se o soutěž jednotlivců. Tato nesla název "Voda jako povolání". Děkujeme nejen dětem, ale i rodičům za spolupráci a podporu, při vyplnění požadovaných dokumentů.

Bc. Romana Matějová

MAŠKARNÍ DISKOTÉKA, 8. 2. 2016

V pondělí 8. února 2016 proběhla ve školní družině každoroční a dětmi velice oblíbená diskotéka v maskách.

Syndikovat obsah