Informace školní jídelny

CENÍK STRAVNÉHO OD 1.3.2019

CENÍK STRAVNÉHO 
platnost od 1. 3. 2019
                                            
 
OBĚDY

MANUÁL PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

 

SDĚLENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Sdělení Školní jídelny při ZŠ Klimkovice

 

Zálohové inkasní platby jsou prováděny 20. den v měsíci. Nelze odebírat stravu, pokud není uhrazena záloha k poslednímu dni v měsíci.

Neprodleně hlásit změnu banky nebo čísla účtu.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY, 12.6.2018

 

Informace pro nové strávníky

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY, 14.5.2018

Informace pro strávníky

 

 

·     Školní stravování se řídí platnými právními předpisy a hygienickými normami.

 

·     Strávníci jsou povinni řídit se Provozním řádem školní jídelny.

INFORMACE PRO RODIČE - NEVYZVEDNUTÉ OBĚDY

ZŠ Klimkovice informuje všechny rodiče, že při kontrole výdeje stravy byl zjištěn velký počet neodebraných porcí jídel.

 

Doporučujeme průběžnou kontrolu,  zda si dítě stravu vyzvedlo,  na www.strava.cz (záložka Výdej).

 

ODHLÁŠKA ZE STRAVOVÁNÍ

ODHLÁŠKA ZE  STRAVOVÁNÍ

 

ŠJ při ZŠ  Klimkovice

 

 

Jméno strávníka   ……………………………….……………

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU, 15.5.2018

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU

ŠJ při ZŠ Klimkovice

 

Jméno strávníka   ……………………………….…………………….………..……

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ, 15.5.2018

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ                       ŠJ při ZŠ Klimkovice

 

 

Jméno strávníka   ……………………………….…………………….………..……

 

CENÍK STRAVNÉHO od 1. 3. 2018

Příloha č. 3                                   Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace

Vřesinská 22,  742 83  Klimkovice

 

CENÍK STRAVNÉHO 

 

OBĚDY

Syndikovat obsah