Informace školní jídelny

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY - ČERVEN 2020

Upozornění pro strávníky – odcházející k 31. 8. 2020
                           
Nedoplatek a přeplatek stravného bude vyúčtován v průběhu července 2020.
 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY, červen 2019

Upozornění pro strávníky – odcházející k 31. 8. 2019                            

Přihlášení a odhlášení obědů a svačinek na týden 24. 6. – 28. 6. 2019  bude možné pouze do 26. 6. 2019.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - konec školního roku a začátek nového školního roku, červen 2019

 

Informace pro nové strávníky

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, od 10.4.2019

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - obecné, 10.4.2019

Informace pro strávníky

 

 

·Školní stravování se řídí platnými právními předpisy a hygienickými normami.

 

  • Strávníci jsou povinni řídit se Provozním řádem školní jídelny.

  • Diety ŠJ zajišťuje žákům bezlepkovou stravu na základě lékařského potvrzení.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ, 10.4.2019

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ                      ŠJ při ZŠ Klimkovice

 

 

Jméno strávníka   ……………………………….…………………….………..……

 

CENÍK STRAVNÉHO OD 1.3.2019

CENÍK STRAVNÉHO 
platnost od 1. 3. 2019
                                            
 
OBĚDY

MANUÁL PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

 

SDĚLENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Sdělení Školní jídelny při ZŠ Klimkovice

 

Zálohové inkasní platby jsou prováděny 20. den v měsíci. Nelze odebírat stravu, pokud není uhrazena záloha k poslednímu dni v měsíci.

Neprodleně hlásit změnu banky nebo čísla účtu.

INFORMACE PRO RODIČE - NEVYZVEDNUTÉ OBĚDY

ZŠ Klimkovice informuje všechny rodiče, že při kontrole výdeje stravy byl zjištěn velký počet neodebraných porcí jídel.

 

Doporučujeme průběžnou kontrolu,  zda si dítě stravu vyzvedlo,  na www.strava.cz (záložka Výdej).

 

Syndikovat obsah