PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉHO HŘIŠTĚ ZŠ KLIMKOVICE

 

Provozní řád atletického hřiště ZŠ Klimkovice

 

Provozovatel:              Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace

                                   Vřesinská 22, 742 83  Klimkovice

                                   IČO: 60609397

                                   Tel., fax: 556 420 104

                                   E-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Správce hřiště:            Ladislav Bárta                        tel.:  737388096

 

Provozní doba:           1. 4. – 30. 9.               8.00 – 21.00 hod.

                                   1. 10. – 31. 3.             8.00 – 18.00 hod.

Využívání hřiště:

 

  1. V průběhu školního roku, v době od 8.00 – 15.00 hod., sportoviště přednostně využívá ZŠ Klimkovice.

 

  1. Sportoviště slouží především široké mládežnické veřejnosti k povolené sportovní činnosti (míčové hry a lehkoatletické disciplíny). Přednost při využití hřiště má organizovaná skupina s dohodou se správcem.

 

  1. Zájemci z řad dospělých si musí smluvně pronajmout s pronajímatelem:

-    pravidelné hrací hodiny,

-    jednorázový  pronájem (minimálně 24 hodin předem, možno i se správcem hřiště). Při prvním jednorázovém pronájmu je třeba na ředitelství školy sepsat smlouvu.

Školní mládež s 1 dospělou osobou je od poplatku osvobozena.                                                        

 

4.   Sazba za pronájem činí 300,- Kč za hodinu.

Poplatek při prvním jednorázovém pronájmu se platí při sepsání smlouvy předem v hotovosti do pokladny školy. Při dalším a dlouhodobém pronájmu je možno platit i převodem na účet základní školy vedený u České spořitelny v Klimkovicích č. ú. 1770769339/ 0800.

 

5. Uživatel hřiště je povinen:

-    dbát všech pokynů správce hřiště, aby nedošlo k poškození zařízení a zdraví,

-    na sportovní plochu vstupovat pouze ve vhodné sportovní obuvi:

·         umělý trávník (fotbalové kopačky s umělohmotnými špunty nebo podrážkou)

·         běžecká dráha (tretry s kovovým hřebem o výšce od 4 do 6 mm nebo tzv. halovou obuv, NE KOPAČKY)

-    chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,                   dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hřiště,

-    nahlásit vzniklou škodu neprodleně pronajímateli nebo správci hřiště.

 

  1. Na hřišti je zakázáno:

- kouřit, užívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,

- vodit na hřiště jakákoli zvířata,

- vyhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor,

- jezdit na kole, kolečkových bruslích a skateboardech,

- lézt po konstrukcích a sítích,

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem a jiným způsobem.

 

  1. V případě porušení tohoto provozního řádu je správce, případně zástupce provozovatele, oprávněn vykázat uživatele z hřiště.

 

  1. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště, popř. za škody způsobené užíváním na okolních nemovitostech.

ZŠ Klimkovice nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

V Klimkovicích dne 1. května 2009.

 

                                                                                              Mgr. Anna Kudelová

                                                                                                   ředitelka školy