Den Země na Základní škole v Klimkovicích

Ekologie, ochrana přírody, životní prostředí – hesla nerozlučně spjata s datem  22. dubna. Celoškolní projektový den s názvem Den Země 2013 aneb Žijeme tu spolu proběhl na Základní škole v Klimkovicích 16. dubna 2013. V bohatém programu s ekologickou tematikou jsme se snažili vést děti k zodpovědnému chování a k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Do projektu se zapojily všechny třídy naší školy, pracovalo se dle předem připraveného harmonogramu. Děti se zabývaly životním prostředím, vytvořily ekologickou vlajku, doplnily pracovní listy, zajímala je recyklace a třídění odpadu, měřily znečištění vody a ovzduší ve svém okolí, vznikla ekologická nástěnka a plakáty. Žáci pracovali v kmenových třídách a v odborných učebnách, také na školním hřišti a pozemku. Pro osmý ročník byl připraven zajímavý program.

O znečištění ovzduší v Klimkovicích s žáky osmého ročníku diskutoval místostarosta Klimkovic Ing. Jakub Unucka. Z jeho prezentace, grafů a tabulek vyplynulo, že i v našem regionu je situace vážná.

Velmi netradiční pohled na znečištěné prostředí podala ve své přednášce Prachové částice na Ostravsku Mgr. Helena Teichmannová. Analýza prachových částic se dětem líbila a připravila naše žáky na zhlédnutí výstavy v Jodových sanatoriích Klimkovice. Expozici v Klimkovicích tvoří jednadvacet fotografií prachových částic vyfotografovaných elektronickým mikroskopem. Soubor fotografií byl pořízen speciálním přístrojem ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Prach v tomto pohledu je dojemným uměleckým dílem. Děti zaujaly specifické tvary a obrazce několikanásobně zvětšených prachových částic. Výstavu si prohlédli žáci osmého a devátého ročníku.

Rozmanitý projektový den se malým i velkým dětem líbil a pomohl mladé generaci upevnit povědomí vlastní sounáležitosti s přírodou.

 Mgr. Petra Řeháčková

93

06