Projekt „Dejme šanci aplikované chemii“ na ZŠ Klimkovice

Žáci osmých a devátých tříd základní školy v Klimkovicích se v roce 2012/2013 zúčastnili projektu se Střední průmyslovou školou chemickou a gymnáziem v Ostravě (SPŠCHaG). Protože jsem byla i já do tohoto projektu vybrána, ráda bych Vám ho přiblížila.

Projekt se jmenoval „Dejme šanci aplikované chemii“. Měl tři součásti. Tou první byl „Den ve škole“. Vybraní žáci a tedy i já, jsme navštívili výše uvedenou střední školu chemickou a vyzkoušeli si, jaké to je zde studovat. Byla tu pro nás připravena zábavnou formou hodina přírodopisu a pak také hodina chemie plná chemických pokusů, které jsme si mohli vyzkoušet. Část dne ve škole pak byla věnována tomu, že nám byl přiblížen život a dílo významného vědce, chemika Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 1959, po kterém byla tato škola na jeho počest pojmenována.

Druhou část projektu reprezentovaly vzdělávací videopokusy. Byly vytvořeny na této střední průmyslové škole a byly naší škole poskytnuty jako doplněk výuky chemie. Líbily se nám, protože byly názorným zpestřením probíraného učiva v hodinách chemie. 

Třetí aktivitou projektu byla Střední průmyslovou školou chemickou zprostředkovaná exkurze pro vybrané žáky z našich osmých a devátých tříd, a to do ruční výrobny papíru ve Velkých Losinách. V muzeu a výrobně papíru jsme se dozvěděli nejen vše o historii papírny, ale i o její přítomnosti. Myslím si, že všechny účastníky exkurze nejvíce zaujalo zkusit si vyrobit papír sám, udělat si pečeť, poskládat si obálku a otisknout si na vyrobený papír obrázkové razítko. Na chvíli se z nás stali i umělci, když si každý z nás mohl pomocí papíru, barev a vody vytvořit své umělecké dílko.

Projekt se SPŠCHaG se nám všem moc líbil. A tak bych chtěla této škole a také paní učitelce Teichmannové, která byla koordinátorem projektu za naši školu, za tuto činnost poděkovat.

Andrea Nejedlíková, žákyně 9. třídy ZŠ Klimkovice

12