INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Školní družina

 

Motto: „Základním principem práce ve školní družině – je hra a zážitek.“

 

Provoz:    6,15 – 7,30 a 11,30 – 16,15 hod.

 

                        1. oddělení –  vedoucí vychovatelka Lenka Buroňová

                        2. oddělení – vychovatelka Mgr. Martina Habustová

                        3. oddělení – vychovatelka Lucie Petrovič Fabiánková

                        4. oddělení – vychovatelka Bc. Romana Matějová

                        5. oddělení – vychovatelka Mgr. Tereza Skřépková

 

Poplatek za školní družinu 200 Kč měsíčně.

 

Co nabízí naše školní družina:

 

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní družiny – s názvem „S kamarády jsme tu rádi“.

 

Cílem školní družiny je relaxace a odpočinek dětí v době po obědě a zájmové vzdělávání, které je zaměřeno na různé týdenní aktivity - na činnosti přírodovědné, výtvarné, pracovní, hudební a pohybové.

Velký důraz je kladen na pobyt dětí venku na hřišti nebo při vycházkách.

 

  • Chceme vychovávat k smysluplnému využívání volného času, nabízíme dostatek námětů pro naplňování volného času.
  • Nabízíme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinek, relaxaci, hru, individuální práci, motivační projekty.
  • U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, ohleduplnost, bráníme agresivitě, vedeme k otevřené komunikaci, spolupráci a respektování jeden druhého.
  • Učíme děti chránit přírodu a životní prostředí, myslet ekologicky, vytvářet si kolem sebe příjemné a estetické prostředí.
  • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí.

 

Režim dne:

 

  6,15 –   7,30        - ranní rekreační činnost

11,30 – 12,15        - společenská činnost – stolování

12,15 – 13,15        - odpočinková činnost, společná četba, relaxace

13,15 – 14,30        - zájmové vzdělávání – činnosti výtvarné, pracovní, přírodovědné,

                                 tělovýchovné atd.

14,30 – 15,00        - hygiena, svačinka, hodnocení dne

15,00 – 16,15        - individuální činnost

 

Kontakty: 

kabinet ŠD  558 955 668 

telefon na oddělení: 

1.odd. 556 413 476, 558 955 662 

2. odd. 558 955 665

3. odd. 558 955 667                                                        

4. odd. 558 955 670

5. odd. bez telefonu

lenka.buronova@zsklimkovice.cz

martina.habustova@zsklimkovice.cz

lucie.fabiankova@zsklimkovice.cz

romana.matejova@zsklimkovice.cz

tereza.skrepkova@zsklimkovice.cz