KONTAKTY

Telefony:

1.     oddělení          -   556 413 476, 558 955 662     Lenka Buroňová

2.     oddělení          -   558 955 665     Mgr. Martina Habustová

3.     oddělení          -   558 955 667     Lucie Petrovič Fabiánková

4.     oddělení          -   558 955 670     Bc. Romana Matějová

5.     oddělení          - bez telefonu         Mgr. Tereza Skřépková

                                                                

      kabinet ŠD         -    558 955 668

 

 

Školní družina:  
Buroňová Lenka lenka.buronova@zsklimkovice.cz
Mgr. Martina Habustová martina.habustova@zsklimkovice.cz
Lucie Petrovič Fabiánková lucie.fabiankova@zsklimkovice.cz
Bc. Romana Matějová romana.matejova@zsklimkovice.cz
Mgr. Tereza Skřépková tereza.skrepkova@zsklimkovice.cz