PROJEKT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY

PROJEKT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY
Ročník: 1. - 9.
Cíl projektu:
Rozvoj a utváření praktických životních dovedností žáka a dobrých vztahů k lidem, světu a přírodě.
Časový odhad:
·         1. – 9. ročník– integrace do výuky
·         1. – 5. ročník – třídnické chvilky
·         6. – 9. ročník – 1 VH týdně – třídnické hodiny
·         1. - 9. ročník - jednodenní školní výlet (květen, červen)
·         6. ročník – třídenní výjezdní prožitkový seminář (září, říjen)
Struktura a popis:
I. stupeň
·         ve třídách probíhají průběžně dle potřeby třídnické chvilky
·         žáci se zúčastňují různých kulturních a společenských akcí (divadlo, kino, výstavy, exkurze, besedy, koncerty, …)
·         příprava a realizace jednodenního školního výletu
·         projekt prolíná celým vzdělávacím procesem (výuka, přestávky, zájmová činnost, školní družina)
 
II. stupeň
·         ve třídách probíhají pravidelně třídnické hodiny jednou za týden
·         žáci se zúčastňují různých kulturních a společenských akcí (divadlo, kino, výstavy, exkurze, besedy, koncerty, …)
·         příprava a realizace jednodenního školního výletu
·         žáci 6. ročníku vyjíždějí na třídenní pobytový prožitkový seminář, kde pod vedením odborných lektorů utvářejí a upevňují vztahy a třídní kolektiv
·         projekt prolíná celým vzdělávacím procesem (výuka, přestávky, zájmová činnost, …)