TEMATICKÝ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018-2019

 

                                1. Jsme jedna rodina – školní družina  - září

                                    úklid hřiště

                                    podzimní vycházka ke studánce

                                    sportování na hřišti

                                    zahájení soutěže v aktivitě ve ŠD

                                    zahájení soutěže v rekordech ŠD

 

                                2. Poznáváme svoje město – říjen

                                    Osudové osmičky – projekt knihovny v kostelíku

                                    Drakiáda

                                    vycházka k Lípě

                                    filmové představení v kině

                                   

                                3. Dědeček podzim – listopad

                                    soutěž s přírodovědnou tématikou na hřišti

                                    výroba Podzimáčka

                                    vycházka městem – studánky, park

                                    nácvik vystoupení k Vánočnímu stromu

                                  

                               4. Ten kouzelný čas Vánoc – prosinec

                                   výroba vánočních dekorací

                                   Mikulášské zábavné odpoledne

                                   nadílka u stromečku

 

                               5. Zimní snění – leden

                                   zimní vycházka do lesa, krmení zvěře u krmelce

                                   filmové představení v kině

                                   zimní výtvarná soutěž

                                   vyhodnocení nejlepších za 1. pololetí

 

                               6. Čas maškar, pohádkových hrdinů a veselí – únor

                                   závody v bobování

                                   Družinová Superstar, Talent

                                   Maškarní rej

                                   turnaj ve společenských hrách

 

                               7. Přišlo jaro k nám -  březen

                                   vynášení „Morany“, vítání jara

                                   jarní vycházka ke studánce

                                   soutěže v netradičních disciplinách

                                  

                               8. Naše matička Země – duben

                                   velikonoční výzdoba, zdobení kraslic, soutěž

                                   výroba dárečků k zápisu do 1. tříd

                                   úklid na hřišti

                                   Den Země – kresba na chodník

                                   filmové představení v kině

 

                              

                                9. Já a moje rodina – květen

                                    výroba dárečků pro maminku

                                    soutěž v atletice

                                    výtvarná soutěž

                                    vyhodnocení soutěže v rekordech ŠD

 

 

                              10. Poskokem do prázdnin – červen

                                    spolupráce s knihovnou – Zámecká literární noc

                                    filmové představení v kině

                                    závěrečný výlet všech oddělení