Zápis ze schůze školské rady konané 14. 5. 2015

Přítomni:

A. Jahnová, Ing. K. Černík, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. Hana Škutová, Markéta Hurníková

Mgr Miroslava Hoňková

 

 

Program:

1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Informace o činnosti školy

4. Ukončení členství v radě Ing. K. Černík (šestileté gymnázium)

5. Různé:

* údržba budovy