Zápis ze schůze školské rady konané 3. 11. 2015

Přítomni:

A. Jahnová, Ing. P. Večerek, M. Hurníková, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, PhDr. G. Rykalová Ph.D

Mgr. Miroslava Hoňková

Aleš Kociolek

 

Program: 1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Seznámení s výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů, přivítání nového člena.

4. Informace o činnosti rady školy.

5. Volba předsedy rady školy – návrh A. Jahnová, který byl přijat.

6. Dopravní situace u školy – Aleš Kociolek – zástupce rodičů, organizace petice, organizace petiční rady – cílem je zlepšení dopravní situace.

 

6. Různé:

* činnost školy

* údržba budovy

* rekonstrukce

* místní akční plán (informace o tvorbě, zástupci do pracovních orgánů)