PROJEKTOVÝ DEN - DEN PREVENCE

V pátek 19. 2. 2016 proběhl na naší škole projektový den - Den prevence zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který připravujeme pro žáky II. stupně již několik let. Realizujeme tento projektový den každý rok jinou formou, aby to bylo pro žáky přínosné a zajímavé.

Letos žáci pracovali v jednotlivých ročnících ve 3 skupinách. Každý ročník měl jiné hlavní téma. Pro všechny ročníky byla ale připravena jedna část stejná, a to byla bezpečnost na internetu. Zde patřily informace o bezpečném chování na internetu, sociálních sítích, zabezpečení osobních údajů a projevech kyberšikany. Žáci se seznámili s webovými stránkami, které se zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy týkající se kyberšikany, kybergroomingu, kybestalkingu…

Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření. Zde žáci vyráběli plakátky proti kouření, dramatizovali různé scénky a seznámili se se škodlivými vlivy kouření. Žáci 7. ročníku se zaměřili informace o návykových látkách a závislostech. Seznámili se s rozdělením různých návykových látek, vypracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o škodlivosti drog. V 8. ročníku se žáci věnovali poruchám příjmu potravy – anorexii, bulimii a obezitě. Navazovali na informace získané v projektu  BODY IMAGE, který proběhl ve škole v prosinci. Viděli zajímavý film o anorexii, zpracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o obezitě. A hlavním tématem 9. ročníku byla problematika týkající se viru HIV a AIDS. Žáci shlédli výukový film, seznámili se s rizikem nákazy, vyrobili plakátky o AIDS.

Doufáme, že se žáci dozvěděli nové a zajímavé informace a že se jim projektový den líbil. Nejzdařilejší práce byly použity na nástěnce.

Mgr. Jana Glombová, metodik prevence

PřílohaVelikost
DSC06605.JPG3.92 MB
DSC06612.JPG3.96 MB