ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 29. 8. 2016

Zápis ze schůze školské rady konané 29. 8. 2016

 

Přítomni:

A. Jahnová, M. Hurníková, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D

 

 

Program: 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16. 2. Projednání plánu práce na školní rok 2016/17.

3. Projednání dlouhodobého plánu 2016 - 2019

4. Změny ŠVP – Tvořivá škola od 1. 9. 2016

5. Změny Organizační řád školy – část 2. Školní řád,

část 3. – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

 

* podrobnosti projednány elektronicky