PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ, 10.4.2019

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ                      ŠJ při ZŠ Klimkovice

 

 

Jméno strávníka   ……………………………….…………………….………..……

 

Datum narození ……………………….Kategorie…………..……..VS…………....          

 

Bydliště … …………………………….……………………...….. PSČ……………

 

Telefon………………….……………E-mail……………………..…..……..……..

 

Číslo účtu …………………………………..…….……… Kód banky……...……..

 

Přihlášení od………………………… OBĚD    ANO / NE          SVAČINKA    ANO / NE

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro agendu stravování a dalšímu předávání dle vyhlášky           č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení. Školní jídelna zpracovává osobní údaje                 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 679/2016 (GDPR).

Byl/a jsem seznámen/a s Provozním řádem školní jídelny při ZŠ Klimkovice.

 

Podpis…………………………..………..                                                           

 

 

Poznámky:……………………………………………………………………...…………………

 

 

PřílohaVelikost
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 262.46 KB