PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU, 15.5.2018

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU

ŠJ při ZŠ Klimkovice

 

Jméno strávníka   ……………………………….…………………….………..……

 

Datum narození ………………………….Kategorie…………..………VS…….…..          

 

Bydliště … …………………………….……………………...….. PSČ……………

 

Telefon………………….……………E-mail……………………..…..……..……..

 

Číslo účtu …………………………………..…….……… Kód banky……...……..

 

Přihlášení od……………………………..   

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro agendu stravování a dalšímu předávání dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení. Školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Byl/a jsem seznámen/a s Provozním řádem školní jídelny při ZŠ Klimkovice.

Zákonný zástupce žáka bude spolupracovat při sestavování jídelníčku, zejména v oblasti sortimentu potravin bez lepku, či s jeho nízkým obsahem.

 

Podpis…………………………..………..             

 

PřílohaVelikost
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU122.76 KB