Po stopách minulého režimu, 11. 11. 2011

 

Po stopách minulého režimu…

Je velice zajímavé, když se můžeme v literatuře dočíst o tom, jak vypadal svět před několika lety.  Je také velice zajímavé, když  se můžeme na to, jak žili prarodiče, podívat v televizi. Myslím si, že pokud vám o historii bude vyprávět člověk, který to všechno zažil na vlastní kůži, bude to nejzajímavější.

I naše třída měla tuhle možnost. V pátek 11.11.2011 navštívili naši základní školu významní hosté - pan Leo Žídek a paní Eliška Bláhová. Pan Žídek je předseda konfederace politických vězňů v Ostravě a velmi poutavě vyprávěl o svém životě  v období komunismu. I životní osudy Elišky Bláhové, která je dcerou politického vězně, byly plné emocí a zvratů. To, o čem nám tito lidé dokázali celé dvě hodiny povídat, bylo pro naši generaci velmi přínosné. Myslím si, že uskutečnit tyto besedy je velice užitečný nápad. Žáci  vyslechnou z úst pamětníků podrobnosti o životě vězně i o lidech, kteří se za mřížemi neocitli, ale byli vystaveni  psychickému násilí a teroru. Touto akcí se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví. V průběhu celého měsíce se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Besedu završily dotazy žáků.

                                                                

Žákyně IX.A Beáta Mrkvičková

4