INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - obecné, 10.4.2019

Informace pro strávníky

 

 

·Školní stravování se řídí platnými právními předpisy a hygienickými normami.

 

 • Strávníci jsou povinni řídit se Provozním řádem školní jídelny.

 • Diety ŠJ zajišťuje žákům bezlepkovou stravu na základě lékařského potvrzení.

 

Vyřizování záležitostí spojených se stravným:

v kanceláři ŠJ, telefonicky – 556 420 335, 556 420 104, e-mailem: jidelna@zsklimkovice.cz.

 

Přihlašování a odhlašování:

Strávník se přihlašuje ke stravování na základě písemné přihlášky.

Strávník musí při odběru stravy používat identifikační médium:

 1. bezkontaktní čip (cena 115,- Kč), čip je nevratný,

 2. nebo žáci:        průkaz ISIC (cena 250,- Kč)

        dospělí:   průkaz ITIC, ALIVE (cena 350,- Kč).

 

Žáci jsou trvale přihlášeni až do konce školní docházky.

Žák má nárok na dotovaný oběd v době vyučování. Po dobu nemoci je nutné obědy i svačiny odhlásit. Výjimku tvoří první den neplánované nepřítomnosti ve škole, kdy lze odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče za nezměněnou cenu. Další dny neodhlášené stravy bude cena účtována včetně nákladů vynaložených na přípravu stravy.

Přihláška nebo odhláška je možná nejpozději jeden den předem = den, kdy byla škola, a to do 14,00  hod.

V období vedlejších a hlavních prázdnin jsou všichni ze stravování odhlášeni.

V případě zájmu o stravování v době prázdnin, hradí žák plnou cenu dle aktuálního kalkulačního listu.

Při účasti žáků na akcích školy (výlety, exkurze, aj.) je přihlášená strava hromadně odhlášena.

 

Ve školní jídelnou stanoveném dni je možnost výběru ze dvou jídel. Všem přihlášeným strávníkům je automaticky přihlášen oběd č. 1 a v případě zájmu o pokrm č. 2 si musí sami provést patřičnou změnu. Provedená změna je závazná a při výdeji není možné druh pokrmu měnit! Možnost volby oběda č. 2 je ukončena v pátek ve 14. hod. předcházejícího týdne. Jestliže nebude o jeden z nabízených pokrmů dostatečný zájem a objednaný počet bude menší než 20 porcí, bude automaticky všem přihlášeným strávníkům přidělen          pokrm č. 1.

 

Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné poslední dva dny před ukončením školního nebo kalendářního roku stravu přihlásit ani odhlásit.

 

Způsoby přihlašování a odhlašování stravy:

 1. telefonicky: 556 420 335, 556 420 104

 2. emailem:  jidelna@zsklimkovice.cz,

 3. internet:   www.strava.cz – zprovoznění objednávek po osobním přihlášení. V kanceláři školní jídelny obdržíte přístupové jméno a heslo uživatele,

  d)   u boxu na chodbě u školní jídelny.

 

Cena stravného:

Cena stravného je určena dle aktuálního kalkulačního listu.

 

Způsob úhrady stravného:

 •   bezhotovostně svolením k inkasu:

 • č. účtu ŠJ:  7034-1770769339/0800,

 • bez časového omezení, finanční limit pro jednoho strávníka 1 000,- Kč,

  • ve výjimečných případech v hotovosti.

 

Platba na další měsíc je prováděna zálohově k 20. v měsíci.

Odhlášená strava se vyúčtuje v následujícím měsíci.

Konečné vyúčtování stravného za školní rok probíhá v červenci.

 

Strávníkovi, který nemá uhrazenou platbu k poslednímu dni v měsíci, bude odhlášena strava od 1. dne následujícího měsíce.