Adaptační pobyt žáků 6. tříd, září 2011

Na začátku školního roku jsme od 19. 9. do 21. 9. byli s naší třídou na adaptačním pobytu v penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách. Cílem pobytu bylo seznámení se s dětmi a týmová spolupráce. Program tohoto kurzu byl velmi bohatý. Formou her a soutěží jsme měli možnost poznat jeden druhého, naše silné a slabé stránky, naše klady a zápory. Při hře parlament bylo zajímavé sledovat taktiku a logické myšlení některých spolužáků, v nácviku divadelní pohádky bylo důležité se umět domluvit na ději pohádky a hlavně zapojit všechny postavy do hry. U této aktivity jsme si užili spoustu legrace. Spolužáci se projevovali přirozeně a upřímně. Spolu jsme pracovali na hře tak, aby zaujala ostatní a aby byla vtipná. Na druhou stranu při tvorbě mozaiky se nebylo možné ve skupině domluvit, kterou barvu na mozaiku použijeme. Proto někteří ustoupili, aby nedošlo k hádce. Jsem ráda, že jsem se mohla tohoto kurzu zúčastnit, protože mi pomohl poznat spolužáky v různých situacích.

 

                                                                                              Martina Neuwirthová, VI. A

 

 

Adaptační pobyt, námi zvaný adapťák, se konal v chatě Bílá Holubice. Ubytování bylo pěkné a dobře se tam vařilo. Ke stolům jsme si sedali podle odpovědi na otázku, která byla vždy přilepená na dveřním rámu. Hráli jsme spoustu her – parlament, kreslení obrázků na záda, lavičkovanou, noční hru atd. Věnovali jsme se i jiným aktivitám (např. lepení kachličkové mozaiky, psaní inzerátů atd.). Tento pobyt se mi líbil, protože jsme se tam hodně skamarádili, ale je škoda, že nebyl delší.

9

 

Kateřina Kopecká, VI.A