HALLOWEEN V DRUŽINĚ, říjen 7

Halloween ve školní družině – svátek hrůzy i legrace
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých. I když se Halloween slaví převážně v anglicky mluvících zemích, i u nás se stává stále více oblíbeným svátkem hlavně u dětí.
Ve školní družině jsme si o tomto svátku povídali a vyráběli nejrůznější obrázky dýní, pavouků, netopýrů a kostlivců. Strašidelnými obrázky jsme si  pak vyzdobili nejen prostory školní družiny, ale také vestibul naší školy.
Zapsala: Mgr. Martina Habustová