INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - konec školního roku a začátek nového školního roku, červen 2019

 

Informace pro nové strávníky

 

Po zaevidování přihlášky ke stravování vám bude v průběhu prázdnin na e-mail zasláno evidenční číslo strávníka (variabilní symbol - VS) spolu s přihlašovacími údaji k internetovému přihlašování a odhlašování stravy. Evidenční číslo strávníka (VS) uvádějte při platbách stravného.

Ve vaší bance zadejte svolení k inkasu, kdy vždy k 20. v měsíci bude stažena platba za stravné na následující měsíc.

Tzn. první stažení platby stravného proběhne 20. srpna 2019 na měsíc září 2019.

Od 26. srpna 2019 můžete zakoupit bezkontaktní čip.

 

Upozornění pro stávající strávníky

Přihlášení a odhlášení obědů a svačinek na týden 24. 6. – 28. 6. 2019 bude možné pouze do 25. 6. 2019.

Nedoplatek a přeplatek stravného bude vyúčtován v průběhu července 2019.

Přihlášení strávníci budou automaticky přihlášeni k odběru stravy od 2. 9. 2019. V novém školním roce 2018/2019 budou zálohové inkasní platby prováděny 20. den v předchozím měsíci. Strávníci nemohou odebírat obědy nebo svačiny bez uhrazené zálohové platby.

 

Upozornění pro strávníky, kteří odcházejí k 1. 9. 2019

Zrušení svolení k inkasu: z důvodu vyúčtování přeplatků a nedoplatků si zákonný zástupce příkaz zruší až po 1. 8. 2019.