Projekty mezinárodní spolupráce v rámci eTwinningu

 

 

            Stejně jako v minulém školním roce se naše škola pod vedením Mgr. Jany Bravanské zapojila do aktivity eTwinning, která je akcí Evropské komise. Je zaměřena na online spolupráci mezi školami, na vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů. Projekty výrazně napomáhají ke zvýšení komunikační a mediální gramotnosti.

            Tato zkušenost spolupráce se zahraničními školami je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí žáků o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

            Žáci z 9. ročníku, kteří se učí ruský jazyk, pokračují v úspěšné spolupráci se školami z Pobaltí a nově i z Polska, kdy si k různým svátkům posílali blahopřání, pomocí videa se představovali či přáli všechno nejlepší k novému roku. Nyní už stihli na stránkách představit svou skupinu ve formě krátkého videa, čtyři odvážní dokonce vytvořili video o sobě. Také vyfotili podzimní krajinu či zátiší a fotky doprovodili komentářem v azbuce. V rámci projektu Радуга (= Duha) budou mimo jiné vytvářet logo projektu, učit se píseň v jazyce zúčastněné země.

            Žáci z třídy IX. A, kteří se učí němčinu, jsou zapojeni do projektu Wir und unsere Schule (= My a naše škola), kde už název napovídá, že hlavním tématem bude škola. I zde pokračuje spolupráce se školou z Francie z minulého roku, kdy si žáci vyměňovali maily, videa pojednávající o partnerské zemi.

            Žáci z osmého ročníku spolupracují na projektu Das bin ich (= To jsem já) s žáky stejné školy jako jejich starší spolužáci. Komunikace zde bude mít převážně písemnou podobu, buď ve formě klasických dopisů, či elektronické pošty.

Průběh projektů můžete sledovat na těchto stránkách.

https://twinspace.etwinning.net/70672/home

https://twinspace.etwinning.net/71131

https://twinspace.etwinning.net/70422

 

                                                                       Mgr. Jana Bravanská

 

PřílohaVelikost
Francie.jpg534 KB