E-MAILOVÉ ADRESY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

 Ředitelka školy:  
Mgr. Miroslava Hoňková miroslava.honkova@zsklimkovice.cz
Zástupce  ředitelky školy:  
Mgr. Hana Škutová hana.skutova@zsklimkovice.cz
   
Sekretariát: info@zsklimkovice.cz
Ekonomka - Lenka Glombová lenka.glombova@zsklimkovice.cz
   
Výchovný poradce:  
Mgr. Petra Řeháčková petra.rehackova@zsklimkovice.cz
Metodik prevence:  
Mgr. Jana Glombová jana.glombova@zsklimkovice.cz
Zaměstnanaci školní družiny:  
Lenka Buroňová - 1. oddělení

lenka.buronova@zsklimkovice.cz

Mgr. Iveta Ministrová - 2. oddělení iveta.ministrova@zsklimkovice.cz
Mgr. Martina Habustová - 3. oddělení martina.habustova@zsklimkovice.cz
Mgr. Romana Matějová - 4. oddělení romana.matejova@zsklimkovice.cz
Bc.A Veronika Stříbrná - 5. oddělení veronika.stribrna@zsklimkovice.cz
Pedagogičtí pracovníci:  
Mgr. Albrechtová Radana radana.albrechtova@zsklimkovice.cz
Mgr. Bravanská Jana jana.bravanska@zsklimkovice.cz
Mgr. Danková Naďa nada.dankova@zsklimkovice.cz
Mgr. Gamonová Božena bozena.gamonova@zsklimkovice.cz
Mgr. Jana Glombová jana.glombova@zsklimkovice.cz
Mgr. Franczyk Václav vaclav.franczyk@zsklimkovice.cz
Mgr. Chrapková Kateřina

katerina.chrapkova@zsklimkovice.cz

Mgr. Kamarádová Alena

alena.kamaradova@zsklimkovice.cz
Mgr. Kovařčíková Lucie lucie.kovarcikova@zsklimkovice.cz
Mgr. Lichá Svatava svatava.licha@zsklimkovice.cz
Magr. Malíková Zuzana  zuzana.malikova@zsklimkovice.cz
Mgr. Maršálková Radka radka.marsalkova@zsklimkovice.cz
Mgr. Muczková Karin karin.muczkova@zsklimkovice.cz
Mgr. Návedlová Karolína karolina.navedlova@zsklimkovice.cz
Mgr. Nejezchlebová Renáta renata.nejezchlebova@zsklimkovice.cz
Mgr. Nyklová Zita zita.nyklova@zsklimkovice.cz
Mgr. Ottová Renáta renata.ottova@zsklimkovice.cz
Mgr. Petrušková Jana jana.petruskova@zsklimkovice.cz
Mgr. Radostová Tereza tereza.radostova@zsklimkovice.cz
Mgr. Richterová Monika monika.richterova@zsklimkovice.cz
Mgr. Richterová Vendula vendula.richterova@zsklimkovice.cz
Mgr. Řeháčková Petra petra.rehackova@zsklimkovice.cz 
Mgr. Skřépková Tereza tereza.skrepkova@zsklimkovice.cz
Mrg. Strakošová Markéta marketa.strakosova@zsklimkovice.cz
Mgr. Sýkorová Jana jana.sykorova@zsklimkovice.cz
Mgr. Škuta Jan jan.skuta@zsklimkovice.cz
Mgr. Thibaud Šárka sarka.thibaud@zsklimkovice.cz
   
asistentky  
Bc.A Stříbrná Veronika veronika.stribrna@zsklimkovice.cz
Svobodová Anna anna.svobodova@zsklimkovice.cz
Viktorinová Aneta aneta.viktorinova@zsklimkovice.cz
Mgr. Matějová Romana romana.matejova@zsklimkovice.cz
Batko Margit margit.batko@zsklimkovice.cz