DEN PREVENCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLIMKOVICE, 13. 2. 2019

Ve středu 13. 2. 2019 proběhl na naší škole projektový den - Den prevence zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který realizujeme již několik let. Každý rok se snažíme realizovat tento den jinou formou, aby to bylo pro žáky přínosné a zajímavé.

V tomto školním roce žáci pracovali v jednotlivých třídách. Každý ročník měl jiné hlavní téma. Pro všechny byla ale připravena jedna část stejná, a to bezpečnost na internetu. Zde patřily informace o bezpečném chování na internetu, sociálních sítích, zabezpečení osobních údajů a projevech kyberšikany. Žáci se seznámili s webovými stránkami, které se zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy týkající se dané problematiky.

Žáci 6. a 7. ročníku měli připravenou besedu na téma kouření, drogy a zdravý životní styl, kterou pro ně zprostředkoval pan Velička z PORADNY PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI. Beseda se všem dětem moc líbila. Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření. Zde žáci vyráběli plakátky a diskutovali o škodlivost kouření. V 7. ročníku se žáci zaměřili na projevy šikany, návykové látky a závislosti. Seznámili se s rozdělením návykových látek, se vznikem závislostí, vypracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o škodlivosti drog. Viděli film, který řešil problematiku šikany mezi žáky.

Pro žáky 8. a 9. ročníku jsme připravili besedu o problematice drog s Policií ČR. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o legislativě související s drogovou tematikou. V 8. ročníku se žáci dále věnovali tématům z problematiky zabývající se poruchami příjmu potravy a zdravé výživy. Viděli zajímavý film o anorexii, zpracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky. A hlavním tématem v 9. ročníku byla problematika týkající se viru HIV a AIDS. Žáci zhlédli výukový film, seznámili se s rizikem nákazy a přenosu, vyrobili plakátky o AIDS.

Mgr. Jana Glombová, metodik prevence

Pár postřehů od žáků:

Dozvěděli jsme se hodně nového.

Nic bych neměnil, líbilo se mi vše.

Líbila se mi přednáška o anorexii, protože jsme se dozvěděli, čemu se vyhnout.

Opravdu jsme se něco dozvěděli, a to mnohem více než ve škole jindy za týden.

Nejvíce se mi líbila beseda s policistou, protože věděl, o čem mluví.

Ve filmu o AIDS nám ukázali krutou realitu.

Líbila se mi komunikace pedagogů s žáky.

Líbila se mi výroba plakátů, byla to velice pohodová hodina.

 

PřílohaVelikost
12.93 MB
22.72 MB