ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 20.3.2019

Zápis ze schůze školské rady konané 20. 3. 2019

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová,

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek, Ing. P. Jiříček (informováni elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2019.

4. Projednání Dlouhodobého plánu školy – Vize školy pro další období, Zdravá škola.

5. Informace o Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Klimkovice 

    a Spolkem rodičů při ZŠ Klimkovice.

6. Různé:

  • projekty školy
  • akce SRZŠ (taneční, výlet pro nej. žáky, turistický výlet pro žáky a rodiče, kuličkiáda)
  • Rainbow Run