Je Vaše dítě závislé na počítačových hrách a mobilních aplikacích?

Je Vaše dítě závislé na počítačových hrách a mobilních aplikacích?

 

Pro dnešní děti je užívání mobilních telefonů, tabletů a počítačů stejně přirozené jako pro předchozí generace jízda na kole, švihadlo, hraní karet nebo Člověče, nezlob se.  Připojení k internetu se stává první věcí, kterou děti v novém prostředí vyhledávají a virtuální realita je někdy reálnou až příliš. Kde je hranice zdravého užívání moderních technologií a kdy už by rodiče měli zpozornět? 

            Při své psychologické praxi se běžně setkávám s dětmi a mládeží, kteří mou větu: „Když jsem já byla ve tvém věku – “ spontánně doplňují „ – tak ještě nebyly mobily a internet“. Nutno dodat, že přitom většinou kroutí hlavou, v jakém že to pravěku jsem vyrůstala. Pravda je, že v době mého dětství byly jak mobily, tak internet, ale ten písek a později kolo nebo dobrá knížka byly přeci jen přirozeněji prožitým časem. Mým cílem není moralizovat o dnešních dětech. Běžně vidíme tříleté dítě s tabletem v ruce, které zvládá přepínat mobilní data a wifi, pokud zrovna síť není k dispozici. Když se zeptám chlapce ze 7. třídy, v čem je opravdu dobrý, po dlouhém zamyšlení pokrčí rameny a řekne: „V hraní počítačových her, nic jiného neumím, nic jiného mi nejde.“ Možná jste už zaslechli o tzv. nomofobii, tedy strachu ze ztráty signálu. Příznaky závislých na počítačových hrách se somatickými projevy neliší od jiných závislostí. Jaké užívání internetu je tedy v normě a kdy už bychom měli zasáhnout?

Užívání v normě. Dítě nebo mladistvý bere digitální svět jako jednu z alternativ trávení volného času. Dokáže se bez internetu obejít na dovolené, užívání internetu nezasahuje do aktivit rodinného života. Dítě může využívat digitální svět k získávání nových informací, procvičování učiva nebo trénování kognitivních schopnostní.

První náznaky, že něco není v pořádku. Dítě tráví na internetu nebo aplikacích více času, jejich užívání se stává zásadním způsobem trávení volného času. Dítě nebo mladistvý vstává dříve, aby mohl hrát hry před odchodem do školy, nebo usíná pozdě, protože ještě hraje. Osobní kontakty jsou nahrazovány těmi virtuálními. Také mezi těmito přáteli je hlavním tématem digitální svět.

Počátky závislosti. Dítě nebo adolescent si začíná uvědomovat, že má s užíváním aplikací a her problém. Přestože ještě dokáže v běžných situacích fungovat, pomalu ztrácí kontrolu nad intenzitou hraní. Vnímání reality a virtuálního prostředí začíná nebezpečně splývat. Objevují se abstinenční příznaky – u dětí se projevuje výrazná touha a nutkání ke hře nebo užívání aplikací, fyziologické potřeby bývají podřízeny těmto nutkáním a veškeré tenze jsou redukovány prostřednictvím těchto her nebo komunikačních technologií.  

Rozvinutá závislost. Dítě nebo mladistvý už nemá své chování pod kontrolou, čas a prostor pro něj přestává být reálný. Skutečnost a fikce výrazně až zcela splývají. Objevují se snahy s hraním přestat, ale bývají neúspěšné, což pouze prohlubuje závislost. Fyziologické potřeby jsou již zcela podřízeny – uživatelé nespí nebo nemohou spát, nepociťují hlad a žízeň. Objevuje se třes, podráždění, vznětlivost, ale také rizikové chování ve formě podvádění nebo krádeží.

V případě, že u svého dítěte zaznamenáte varovné signály související s užíváním her, aplikací, komunikačních technologií a internetu vůbec, je dobré vyhledat odbornou pomoc. Kam se můžete obrátit?

Závislostmi spojenými s virtuálním prostředím se zabývají adiktologické poradny, které poskytují odborné poradenství v oblasti nejrůznějších druhů závislostí. Obrátit se můžete například na:

·         Adiktologickou poradnu ARKA (děti od 11 let) - Hornická poliklinika, Sokolská třída 2587/81, Ostrava, 702 00, telefon: 734 377 810, 602 967 468 (poradenská linka)

·         Krajskou adiktologickou ambulance pro děti a dorost (děti od 14 let) - Lechowiczova 2970/6, 702 00 Ostrava, +420 596 622 235, kaadd.ova@seznam.cz

 

                                                                                              Mgr. MgA. Barbora Čechová, školní psycholožka

 

Zdroje:           

Pipová, H. (2019). Jak poznat, že je dítě závislé na hraní digitálních her? Prevence, 16 (3), 7-10.

Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost (2019). Dostupné z: https://www.kaadd.cz/

Adiktologická poradna ARKA (2019). Dostupné z: http://www.arka-alkohol.cz/cilova_skupina.html