Anketa Mléko a ovoce do škol

 

Škola je zapojena do celostátního Školního projektu, který vznikl sloučením projektů Ovoce do škol a Mléko a mléčné výrobky do škol. Žáci dostávají 2x měsíčně kus ovoce nebo ovocnou šťávu resp. neochucený mléčný výrobek (bílý jogurt, přírodní sýr, trvanlivé mléko), a to zcela zdarma. Při realizování tohoto projektu narážíme na následující komplikace, přestože jsme vyzkoušeli různé dodavatele:

- nadměrné množství obalů (zejména plastových)

- nevhodné zacházení žáků s potravinami, plýtvání, znečišťování okolí školy

- nezájem žáků si produkt odnést domů (neoblíbený sortiment)

- nevhodný sortiment (trvanlivé mléko, ovocné šťávy)

- problém při distribuci, když je dítě nepřítomné ve škole

- nepraktické balení (rozmačkaný jogurt v aktovce)

- personální zátěž při distribuci

- nedostatek prostoru pro skladování bedýnek

- obaly znečišťující všechny prostory školy

- na projekt navazující reklamní akce, distribuce propagačních materiálů

 

Obrátili jsme se na rodiče, aby se vyjádřili a odpověděli na následující otázky, aby škola zvážila další kroky. Z celkového počtu 481 žáků odpovědělo 271 rodičů.

                                                                                                         

1. Konzumuje/ vyzvedává vaše dítě obdržený produkt?      231 rodičů ANO, 40 rodičů NE

2. Patří produkty do skupiny oblíbených pro vaše dítě?       183 rodičů ANO, 88 rodičů NE

3. Jste pro pokračování tohoto projektu?                             193 rodičů ANO, 78 rodičů NE

 

Škola bude tedy v projektu pokračovat a bude se snažit vyjednat podmínky pro snížení negativních dopadů. Očekávám podporu ze strany rodičů, aby vedli své děti, aby výrobky donesli domů, když je ve škole nebudou konzumovat. 

 

Mgr. Miroslava Hoňková