Pozvánka na výroční členskou schůzi, 10. 9. 2019

 

 

Program:

1) Zahájení, přivítání rodičů, učitelů, výboru SRZŠ a vedení školy

2) Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2018/19 – P. Pitelová

3) Zpráva o hospodaření a stavu pokladny za školní rok 2018/19 – Y. Hoňková

4) Revizní zpráva

5) Schválení členského příspěvku na školní rok 2019/20

6) Plán činnosti školy pro školní rok 2019/20 – paní ředitelka M. Hoňková

7) Diskuze, náměty, připomínky

8) Závěr

 

PřílohaVelikost
výroční schůze 10.9.2019.jpg22.96 KB