Základní škola v Klimkovicích slavila 40. výročí zahájení výuky v budově školy

 

 

Vzdělání – jedna z nejdůležitějších věcí v lidském životě. S tímto dlouhodobým procesem je spjata povinná školní docházka na základní škole. Naše Základní škola v Klimkovicích si v letošním školním roce připomíná kulaté 40. výročí zahájení výuky v budově školy. A to už je  důvod k velké oslavě. Významné jubileum je jistě příležitostí k rekapitulaci, setkání a pozastavení, proto byl u této příležitosti sestaven harmonogram celé akce. V pátek 6. 9. 2019 přivítala paní ředitelka Mgr. Miroslava Hoňková spolu s pěveckým sborem vzácné hosty, zástupce města, bývalé pedagogy i širokou veřejnost.  Škola se otevřela všem návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu výtvarných prací v hale školy, interiér budovy, nové učebny, dobové fotografie, nahlédnout do odborných učeben a projít naučnou stezku. V sobotu 7. 9. 2019 ožila budovy školy komentovanými prohlídkami.

Výstava, na níž mohli návštěvníci zhlédnout historické kroniky, fotografie, dokumenty, školní časopisy, seznamy ředitelů a pedagogů, kteří na škole za čtyřicet let její existence působili, vzbudila velkou pozornost. Příchozí živě diskutovali nad moderními pomůckami a vkusným vybavením školních tříd, s pobavením zavzpomínali na svá školní léta. Na památku kulatého výročí vznikl almanach, před budovou školy všem toto výročí bude připomínat památný kámen a velký úspěch měly i různé varianty pohlednic, které škola nechal vytisknout.

Koncepce oslav odrážela výjimečnost výročí. Škola se stala místem setkání absolventů, bývalých zaměstnanců, pedagogů a široké veřejnosti.

Co popřát škole a lidem v ní do dalších let?  Snad aby čelila všem nástrahám nové doby stejně udatně jako doposud. Aby učitelé vytvářeli dětem živnou půdu pro zvídavost a radost z vědění, pro růst jejich sebevědomí a zodpovědnosti. Aby škola děti připravila do života a zúročila v nich lidskost. A aby zde vládla přátelská a klidná atmosféra ještě mnoho dalších let.

Mgr. Petra Řeháčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
foto 1.jpg4.26 MB
foto 2.jpg4.48 MB
foto 3.jpg4.46 MB