Projekt „Přírodní zahrada“ realizován

 

 

Letos o prázdninách došlo v areálu školy k realizaci projektu „Zahrada s přírodními prvky“.  Ta by měla žákům poskytovat praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentální výchovy. Jedná se například o expozici pomologickou, expozici druhů dřevin, či léčivých a aromatických bylin. Bylo vytvořeno nové „broukoviště“, geologická expozice, která mapuje skladbu hornin naší geomorfologické oblasti. Příští rok nám rozkvete „květná louka“ a doufáme, že v připraveném „čmelínu“ se nám objeví pilní a zákonem chránění opylovači. Velice zajímavý je také Kneippův balanční chodník, který slouží ke vnímání hmatových pocitů při chůzi bosýma nohama. Přírodní zahrada může sloužit, jak k účelům výuky v terénu, tak jako dějiště různých workshopů. Celkové výdaje na tento projekt činí 461 192 Kč, které škola získala v rámci projektu ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Doufáme, že takto obohacená školní zahrada bude pro žáky inspirací a rozvine u nich správný vztah k naší přírodě.

Mgr. Jan Škuta

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
image1.jpeg1.12 MB
image2.jpeg1.29 MB
image3.jpeg1.35 MB
image4.jpeg964.22 KB