Zápis z výroční členské schůze SRZŠ konané 10.9.2019

 

Program:

 

  1. Zahájení, přivítání rodičů, pedagogů, výboru a vedení školy

           Členskou schůzi zahájila p. P.Pitelová.

 

  1. Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2018/2019

            P. Pitelová seznámila členy SRZŠ s obsazením volených funkcí, o aktivitách SRZŠ a konkrétních akcích, 

            které spolek organizuje a díky členským příspěvkům a dotacím města Klimkovice finančně podporuje.

 

  1. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny za školní rok 2018/2019

           Yveta Hoňková přečetla Zprávu o hospodaření a stavu pokladny.

 

  1.  Revizní zpráva      

            P. Pitelová přečetla revizní zprávu        

                    

  1. Schválení členského příspěvku

             Příspěvek na letošní rok schválen počtem přítomných v navrhované výši 250 Kč na školní rok a rodinu.

 

  1. P.Pitelová poděkovala všem důvěrníkům třídy za jejich podporu a volný čas věnovaný přípravám akcí pro žáky školy a pozvala stávající i nové důvěrníky školy na příští schůzi výboru SRZŠ, který se bude

          konat v úterý 1.10.2019 v 18 h. ve cvičné kuchyňce.

 

  1. Ředitelka školy M. Hoňková informovala přítomné o novinkách, plánovaných aktivitách školy a projektech ve šk. roce 2019/2020.

 

  1. Diskuze, náměty, připomínky.

 

Zapsala Pavlína Pitelová, předsedkyně SRZŠ