MODERNIZACE PC UČEBEN ZŠ KLIMKOVICE od 2019 - 2020

Název: Modernizace PC učeben ZŠ Klimkovice od 2019 - 2020
Registrační číslo: ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0417
Název zdroje a dotačního programu: Výzva č. 24 – Základní školy II
Částka dotace:   2 700 000,- Kč