ZAHRADA S PŘÍRODNÍMI PRVKY ZŠ KLIMKOVICE

Název: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Klimkovice
Registrační číslo: 09261862
Název zdroje a dotačního programu: Výzva č. 16/2017 v rámci programu Životní prostředí, vyhlášena Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím SFŽP 
Byly vybudovány přírodní expozice: geologická stezka, broukoviště, louka, bylinná expozice, expozice keřů a stromů, expozice vzorků dřeva a stop zvěře, balanční chodníky.
Částka dotace: 397 608,- Kč