PŘÍMÁ A JASNÁ PODPORA ŠKOLSKÉ INKLUZE – otázka školy, rodiny, okolí 2018/2019

Název: Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí 2018/2019
 
Žadatel: Slezská univerzita v Opavě, Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Název zdroje a dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doučování žáků ohrožených neprospěchem.
Částka dotace:   financováno Slezskou univerzitou v Opavě