Sběr starého papíru

 

 

V měsíci říjnu proběhl v naší škole tradiční podzimní sběr starého papíru. Sběr se uskutečnil v rámci soutěže s „Panem popelou“, což je ekologická soutěž, která je zaměřena na zvýšení povědomí mládeže o ekologii a která probíhá pod hlavičkou firmy FCC Enviroment (tj. firma, která je zaměřena na zpracování odpadu). Ve třech dnech žáci z celé školy naplnili celkem 3 kontejnery, starší z nich pak neváhali, aby od středy až do pátku mohli se sběrem pomáhat, za což jim velmi děkujeme. Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které přispěly třeba i jedním kilem papíru, protože každé kilo se počítá! Našli se ale i tací sběrači,  kteří zaplnili náš kontejner třeba i 800 kg papíru. Poděkování patří rodičům i prarodičům za podpoření jejich dětí při této akci. Výtěžek bude určen k nákupu pomůcek pro děti, pro zkrášlení prostor školy. Doufáme, že i jarní sběr bude podobně úspěšný.

Celkem jsme nasbírali 8, 5 tuny papíru a výtěžek činil 6 220 Kč. Získané finance budou použity pro nákup pomůcek pro děti.

Mgr. Markéta Strakošová

 

 

 

 

PřílohaVelikost
20191017_072608.jpg464.22 KB
20191016_074428.jpg609.18 KB
20191017_072601.jpg386.73 KB