Zápis ze schůze školské rady konané 28. 8. 2019

 

Schůzka konaná korespondenčně - 6. 9. byla rada pozvána na den otevřených dveří u příležitosti 40. let od otevření nové budovy školy v Klimkovicích.

Mailová zpráva byla zaslána 20. 8. 2019.

Osloveni byli všichni členové rady - Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová,Ph.D a Ing. P. Jiříček.

 

Program:

Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok  2018/19.

Projednání plánu práce na školní rok  2019/20.

 

Členové rady připomínkovali oba dokumenty a vyjádřili souhlas, takže výroční zpráva byla schválena s datem 28. 8. 2019.

 

 

                                                                       Zapsala Mgr. Hana Škutová