Zápis ze schůze školské rady konané 5. 11. 2019

 

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek (informován elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2020.

4. Projednání obhajoby Zdravé škola - ŘŠ zpracovala koncepci na příští 4 roky.

5. Informace o připravovaném projektu - PC učebny - předpokládaná realizace v

    měsíci březen- duben.

6. Různé:

  • zapojení školy do projektu revitalizace chemické laboratoře, učebny dílen a pěstitelských prací
  • informace o komunikaci s ČEZ - přechod z velkoodběratele na maloodběratele
  • akce SRZŠ (průvod bludiček, ples pro rodiče, výlet pro nej žáky, společný výlet pro rodiče a děti, den dětí, kuličkiáda)
  • narůstající počet dětí - problémy s kapacitou šaten a tříd
  • léto 2020 - realizace poslední části sociálního zařízení v pavilonu A
  • snaha vedení školy o postupné zavedení klimatizace do části školy (pavilon C - východní strana, upozornění na hotový projekt rekuperace školy
  • řešení bezbariérového přístupu do školní jídelny (realizace zálivu a řešení dopravní situace u školy)
  • sportovní hala na pozemku školy

7. Diskuze o uvedených tématech.

 

 

 

                                                                                  Zapsala: Mgr. Hana Škutová