PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELKY

 

 

To nejcenější, co si můžeme navzájem dát je čas. Prožijte jej tedy podle svých představ a očekávání.

V Novém roce přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky a sílu na vše, co život přináší.

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

 

Závěr roku proběhl v duchu vzájemné spolupráce žáků, pedagogů i správních zaměstnanců, rodičů a dalších partnerů školy.

 

Děkuji sponzorům školy v roce 2019  za finanční příspěvky i hmotné dary:

Aspectus p. MUDr. Jiřího Kunce

Kartonáž BOS Ostrava pana Kejdy

Women for Women – spolek podporující obědy pro děti

MG PRESS

SHARP centrum Ostrava

KLIMNET

Cukrárna na náměstí paní Cronové

BOVYS

ZVOSKA

Autoservis Diblík Martin

Ing. Jiří Macura

Maloobchodní síť Hruška

Pekaři a spol.

Honební společenstvo Klimkovice

Spolek rodičů ZŠ 

 

Děkuji rodičům, kteří přispěli výrobky do prodeje na 26. setkání u vánočního stromu a také všem, kteří přišli na setkání a podpořili činnost školy.

Část výtěžku vánočního stromu byla rozdělena do třídních fondů ve výši 20 Kč na žáka. Další část bude využita na financování zábavné akce pro žáky Den dětí, který plánujeme uskutečnit 1.června.

 

Co nás čeká v novém roce?

·         čtvrtek 30. ledna pololetní vysvědčení.

·         pátek 31. ledna – pololetní prázdniny.

·         10. – 14. února – jarní prázdniny

·         Žáci 2. a 3. tříd od února zahájí kurz plavání. Škola získala dotaci MŠMT na dopravu.

·         Žáci 7. tříd pojedou na lyžařský výcvik 2. – 7. února.

·         Žáci 9. ročníku budou vypisovat přihlášky na střední školy a učiliště.

 

Spolek rodičů ve spolupráci se školou připravuje 3. ZÁŠKOLÁCKÝ PLES v místní sokolovně v sobotu 29.února.

Jste srdečně zváni.