Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice, 7. 1. 2020

 

 

Přítomni: K. Hoferková,  R. Poštulková, P. Pitelová, G. Rykalová, R. Oravcová, J. Štamková, G. Demková,   H. Malíková, Y. Hoňková, T.Fadrná, D.Jadrníčková, L.Hrbáčová, M.Habustová,
p. ředitelka M. Hoňková, p. zástupkyně H. Škutová

 

1. Veřejná sbírka pro Šárku
    - předčasně ukončena – úmrtím

 

2. Dětský den

   - rozhodnutí využít přes fa FIREMKY TOP (WOW) atrakce

     Multifunkční aréna, nafukovací dráha, prolézací síť, Maxi tužka, zametač

   -zbytek programu zajistíme svépomoci

    

3. Ples

     - rozdělení úkolů – nutno zapojit VŠECHNY členy

     - sladké občerstvení (koláče 180ks - zajistí Yveta cena ks 6,50 a zákusy z cukrářské školy zajistí Táňa 10 x 6 ks)

     - oslovení sponzorů

   

Další schůzka výboru třídních důvěrníků proběhne v úterý 4. 2. 2020 v 18.00 hodin. Je to poslední schůzka před plesem. Prosím o účast.

 

Zapsala: Pavlína Pitelová