Národní testování 9. tříd 2019/20

 

Již tradičně pomáháme žákům naší školy při rozhodování o dalším studiu a s přípravou k přijímacím zkouškám na SŠ pomocí testů společnosti SCIO. Prostřednictvím testů z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka získají žáci srovnání s odpovídajícím vzorkem stejně starých spolužáků z celé republiky. V letošním roce se testování účastnilo 546 základních škol a 20 gymnázií (celkem asi 18 800 žáků). Test OSP (obecných studijních předpokladů) žákům pomáhá označit vzdělávací oblasti, ve kterých vynikají a ve kterých mají naopak rezervy. Účelem testování je také přiblížit žákům skutečnou přijímací zkoušku s obdobnými pravidly, navodit srovnatelnou míru nervozity a řešení v časovém stresu. Vyhodnocení si každý žák odnáší s pololetním vysvědčením. V letošním roce jsou výsledky doplněny přehlednými grafy, které rychle srovnávají výsledky žáka se spolužáky, kteří si volí stejný typ střední školy. V anglickém jazyce 70 % žáků splnilo očekávaný výstup dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní zpráva obsahuje také podrobnou souhrnnou analýzu pro školu i rodiče. V letošním roce jsou výsledky našich žáků v Čj a Ma lepší než 50 % zúčastněných škol. Ze závěrečné analýzy vyplývá, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

                               Mgr. Jana Sýkorová