PROFESNÍ TÝDEN NA ZŠ KLIMKOVICE

 

 

 

Již se stalo tradicí, že pořádáme pro žáky 9. tříd před přijímacími zkouškami „Profesní týden“. Volíme termín na konci ledna, před vysvědčením, kdy jsou žáci před rozhodnutím, na kterou střední školu si podají přihlášky. A kdo z nich ještě nemá vybráno, ten se může inspirovat při vstupech zástupců středních škol, kteří se na akci přihlásili nebo s námi dlouhodobě spolupracují.

Akce se v letošním roce zúčastnilo 16 středních škol našeho regionu (SOŠ Ahol, Gymnázium M. Koperníka, SPŠ stavební, Střední zdravotnická škola + VOŠ, Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Gymnázium Educanet Ostrava, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory,  Střední zahradnická škola Ostrava, RB SOU autoopravárenské, Střední škola podnikatelská Klimkovice, Střední škola služeb a podnikání, SOU stavební, Gymnázium Hello, SŠ Odry, SŠ společného stravování). Ve dnech 20. – 21. 1. zástupci škol – pedagogové nebo studenti -  prezentovali žákům svou školu, předali zajímavé informace, odpovídali na dotazy, které si žáci připravili.

S touto akcí je spojena i schůzka, kterou organizujeme pro rodiče žáků devátých tříd, kdy je seznamujeme s organizací přijímacího řízení, s vyplňováním přihlášek a všemi novinkami, které se na nás tento rok chystají. Schůzka se uskutečnila v úterý 28. 1. .

A na závěr nám nezbývá nic jiného než popřát deváťákům správnou volbu, úspěch při přijímacích zkouškách a úspěšné studium.

                                                                         Mgr. Hana Škutová, Mgr. Petra Řeháčková