KORONAVIRUS - doporučení k aktuální epidemiologické situaci

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, Vám zasíláme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.
V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, vám zasílám následující pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje:

Žádáme zletilé žáky a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a příslušného odvětvového odboru bude neúčast ve vzdělávání žákům omluvena.

V příloze jsou uvedena doporučení Krajské hygienické stanice.
Další informace naleznete na webových stránkách školy.

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK.pdf293.38 KB
koronavirus 1.jpg159.35 KB
koronavirus 2.jpg74.79 KB