DOPORUČENÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY RODIČŮM

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuální situací si dovoluji zaslat Vám několik informací:

1) Komunikace s dětmi ohledně aktuální situace

Pokud řešíte, jak s dětmi hovořit o koronavirové nákaze, prevenci a opatřeních vlády, přizpůsobte množství a způsob sdělení věku Vašich dětí. Je vhodné, abyste děti informovali o vývoji situace a zodpovídali jejich dotazy, protože odpovědi jim přinesou pocit klidu a bezpečí. Děti nejvíce děsí neznámé věci. Upřednostňujte místní informace (tedy informace o vývoji v ČR), poskytujte dětem adekvátní a přesné zdroje (pro menší děti např. videa zde: https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus?_ga=2.173571562.851841531.1584624873-2125717571.1552835151). Věnujte pozornost množství informací, které děti zjišťují, aby nedošlo k jejich zahlcení, ochraňte je před přílišným vlivem médií. 

2) Udržujte standardní denní režim

Pokuste se nastalou situaci co nejvíce normalizovat udržením běžného denního režimu. Zkuste přizpůsobit dopoledne školnímu dni (vstávání, čas věnovaný učení a vypracovávání úkolů), odpolední aktivity např. viz zájmové činnosti dětí (cvičení na hudební nástroj, výtvarné práce, sportovní cvičení, krátká zdravotní procházka). Uzpůsobte Vašim podmínkám a možnostem. Tento režim nejenže pomůže zachovat klid a působí kladně na psychiku dětí a celé rodiny, ale také umožní plynulý a bezproblémový přechod do běžného života a školních povinností, až se situace vrátí do normálu.

3) Jděte dětem příkladem

Nelze si nevšimnout, že i přes opakované výzvy a nařízení vlády se venku pohybují lidé bez roušek a bez překrytých úst a nosu, nedodržují vzdálenost dva metry apod. Vysvětlete dětem nutnost těchto opatření, pokud jim úplně nerozumí, dovysvětlete, zodpovězte jejich dotazy, proč je to nutné. Mezi většími dětmi se objevuje názor, že "mně se přece nic nestane, proč bych to nosil, stejně to nefunguje". Vysvětlete jim, že nošení roušek všech lidí vysvětluje motto: "Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě". Veďte děti k odpovědnosti a ohleduplnosti a buďte jim v tom příkladem, protože děti opakují chování svých nejbližších, a to nejen v rovině emoční, ale také skutkové. 

3) Konzultace

V případě, že byste Vy nebo Vaše děti potřebovali cokoliv konzultovat, se na mě neváhejte obrátit prostřednictvím emailu psycholog@zsklimkovice.cz nebo Bakalářů.

S přáním pevného zdraví

Barbora Čechová
školní psycholožka