DOPIS RODIČŮM - ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ ÚKOLŮ

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás v této mimořádné době, abychom společně zvládli současnou situaci.

Věřím, že máte mnoho starostí s vlastním chodem domácnosti, se svým zaměstnáním a se svými dětmi. Chápeme vaše vytížení, když máte více dětí (i různého věku), někteří chodíte do práce, případně pracujete z domu, staráte se o celou rodinu. Asi vás i domácí výuka vyvedla z rovnováhy. Pomoci může pravidelný denní režim. Všichni potřebujeme uklidnění v těchto dnech. Zlepšit naši spolupráci jistě může jednotné zadávání úkolů. Předpokládám, že i vy chcete vytížit své děti, vést je k samostatnosti, abyste se měli čas věnovat svým činnostem.

Chceme sjednotit systém práce a potřebujeme vaši pomoc a dohled nad žáky.

Domluvili jsme se na pravidlech pro zadávání a plnění úkolů:

 

  1. Úkoly budou zadávány do Bakalářů nebo emailem v pátek do 18 h. na další týden, abyste mohli dětem naplánovat plnění úkolů s vaší kontrolou, dohledem.
  2. Budou stanoveny minimální požadavky, které musí splnit všichni. Budou nabízeny další úkoly ke splnění, výuce, procvičování. Vynechali jsme výchovné předměty.
  3. Vypracované úkoly zasílejte ke kontrole 1x týdně nejpozději do neděle.
  4. Zaměříme se pouze na důležité celky učiva, budeme preferovat procvičování. Učivo bude přesunuto do dalšího školního roku.
  5. Žáci shromažďují PL a samostatné práce, kontrola po příchodu do školy.
  6. Žáci i rodiče se mohou domluvit s pedagogy na elektronické konzultaci.
  7. Pedagogové budou posílat náměty pro vzdělávací činnosti a hry, které mohou děti zabavit.
  8. Žáci budou hodnoceni za splněné úkoly, známky budou mít nižší váhu (jsou vypracovány v domácím prostředí, nelze posoudit míru samostatného vypracování), nesplněný úkol bude klasifikován 5. Klasifikace bude řešena individuálně.

 

Doporučujeme naplánovat dětem pravidelný denní režim. Stanovit čas na plnění úkolů (možná něco jako školní rozvrh). Potřebovali bychom od vás důslednou kontrolu vašich dětí a u těch mladších trpělivou pomoc.

Na webových stránkách vám budeme poskytovat aktuální informace. Budou zrušeny školní akce – školní výlety, trojutkání, taneční, zřejmě i plavání.

Vše bude aktuálně upřesněno.

Přejeme vám, ať se vám daří nastolit domácí pohodu, ať zvládnete vyřešit všechny obtíže optimisticky a s nadhledem. My vám můžeme poskytnout podporu v oblasti vzdělávání.

 

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy a tým pedagogů