ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Kdy nastává jarní rovnodennost?
Co je to blahovičník?
Kterými státy protéká řeka Dunaj?
Na tyto a jiné otázky odpovídali žáci v této soutěži zeměpisu. Na půdě naší školy se základního kola zúčastnilo 28 žáků 6.- 9. tříd. Nejlépe si vedli Adam Kovařčík z 6. A, Jan Novák z 7.B,
Daniel Lochman z 9. C, dosaženými výsledky v soutěži si zajistili postup do okresního kola.
V okrese nejlépe zabodoval Adam Kovařčík, který se umístil na výborném 4. místě.
Děkujeme klukům a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
 
Mgr. Zita Nyklová, Mgr.,  Alena Kamarádová