OTVÍRÁNÍ ŠKOLY PRO 9. ROČNÍKY - METODIKA A ROZVRH

Vážení rodiče,

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (viz harmonogram na webu MŠMT http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi )  Do škol budou moci docházet od 11.5.2020 také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

 

PŘIHLÁŠKA - PROSÍME O VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY, KTEROU NAJDETE NA TOMTO ODKAZU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfseb7ptE_pR_ehAWoBaR603OTzFE0pRC3n5AzNAtoNlCV7WQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

9.A  čtvrtek  Ma   8 - 10 hodin p. uč. Bravanská

        pátek   Čj    10 - 12 hodin p. uč. Malíková

 

9.B  pondělí Čj    9 -10.30 hodin p. uč. Řeháčková

        úterý    Ma 10.30 - 12 hodin p. uč. Nejezchlebová

 

9.C  pondělí Čj  10.30 - 12 hodin p. uč. Řeháčková

        úterý    Ma  10 - 11.30 hodin p. uč. Sýkorová

Podmínky:

 1. Zákonný zástupce vyplní a doručí v den nástupu dítěte do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 2. Po cestě do školy, ze školy a v prostoru před školou jsou povinné roušky a rozestupy 2 m
 3. Při pohybu po škole (mimo třídu) jsou  povinné roušky.
 4. Žák má povinnost mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich odkládání. Po sejmutí odkládá roušku do sáčku.
 5. Ve třídě není třeba mít roušku při dodržení odstupu 2 m.
 6. Žák je povinen umývat a desinfikovat si ruce po vstupu do školy, po každém vyučovacím bloku, po návštěvě toalet.
 7. Složení skupin je neměnné v maximálním počtu 15 žáků. Výuka bude probíhat dle přiloženého rozvrhu v rozsahu 2 vyučovacích hodin (blok 90 minut nebo 2x 45 min s přestávkou).
 8. Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte.
 9. Nedodržování pravidel je důvodem k vyřazení žáka z přípravy ve škole.
 10. Přihlášený oběd si žáci mohou vyzvednout ve školní jídelně a odnést domů (budou vydány v krabičce). Oběd přihlaste prostřednictvím www.strava.cz nebo jidelna@zsklimkovice.cz
 11. Vyplňte závaznou přihlášku viz link.

 

Rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let spřidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (astmabronchialie) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (hypertenze).
 • Porucha imunitního systému, např.
 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.),
 2. při protinádorové léčbě,
 3. po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu nebo náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

S pozdravem Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

PřílohaVelikost
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - RODIČE268.76 KB
METODIKA - OCHRANA ZDRAVÍ ZŠ1021 KB